A Onomu koji po sili što deluje u nama može sve učiniti izobilnije nego šta mi molimo ili mislimo. Njemu u Hristu Isusu slava u crkvi za sva pokolenja u veke vekova! Amen.
Efescima 3:20-21

Recent Post

Studiranje Biblije

Razmišljanja

Klasici Hrišćanstva

Pesme Slavljenja

Pre svega zahvaljujemo Gospodu na pruženoj milosti da i na ovakav način možemo svedočiti o Njegovoj Reči. Grupa smo Hrišćana koju je Bog doveo u Srbiju i stavio nam je molitvu za ovu zemlju u naša srca. Razumevajući da samo u Hristu Isusu imamo istinsko zajedništvo, prostiremo se pred Gospodom i molimo ga da On bude silan među nama.
Ova web stranica je želja da se pomogne u dubljem i predanijem istraživanju Božje Reči onima koji to žele i dopuste.
To je jedan poziv na potpuno predanje Gospodu, poziv upućen gladnoj deci Božjoj. Kao šta je naš Gospod rekao;
„Blago gladnima i žednima pravednosti, jer će se nasititi.“
Verujemo i molimo se da vas svaki od priloženih tekstova usmeri opet i iznova na Reč Božiju.