Naslov ove stranice je ‘Najveća Biblioteka Ovog Sveta’. Ovo nisu samo prazne reči, već smo ih odabrali sa dubokim strahopoštovanjem, svesni punine njihova značenja.

Asurbanipal, jedan od najvećin careva Asirije, sakupio je u Ninevi, svom glavnom gradu, jednu od najvećih biblioteka drevnog sveta.
U Aleksandriji, u Egiptu, Ptolomej je utemeljio ono što je u njegovom vremenu postalo najveća biblioteka na svetu. Njeno uništenje jeste jedno od
najtragičnijih događaja koji su zadesili zemlju, toliki broj izuzetnih i dragocenih informacija o drevnom svetu izbrisan je jednim udarcem.
U ovom našem vremenu postoje mnoge čuvene biblioteke. Na primer, Vatikanska Biblioteka u Rimu, u svom posedu ima najveću svetsku zbirku rukopisa i knjiga ikad sakupljenu. ‘Bibliotheque nationale de Paris’ također je jedna od najčuvenijih biblioteka sveta. ‘Congressional
Library Washington’ bez sumnje zauzima itekako visok položaj u području akumulisanja znanja ovog sveta i to u formi od nekih
dva miliona i više sakupljenih tomova knjiga …

… Nakon šta smo se suočili sa činjenicama i sagledali stvari onakve kakve jesu i dali čast, tamo gde čast treba da se da, hrabro i potpuno uvereni u to tvrdimo, da je
BIBLIJA, SVETO PISMO, OD BOGA-NADAHNUTO, kolekcija koja sadrži šezdeset-šest knjiga, uistinu
NAJVEĆA BIBLIOTEKA OVOG SVETA.

Ne postoji knjiga koja se može uporediti sa Biblijom. Ona je najdragoceniji biser. Sva ljudska dela sastavljena zajedno potpuno su beznačajna u poređenju sa Biblijom. Najveći mislioci ovoga sveta koji su proučavali Pisma i imali poznanje u poljima ljudske misli prepoznaju ovu Svetu Knjigu od Boga kao najveće dostignuće ikada zapisano, potvrđeno takvim sa koje god tačke gledišta da posmatramo.
(David L. Cooper)

 

Približite se Bogu, pa će se i On približiti vama. Očistite ruke, grešnici, i osveštajte srce, vi koji se dvoumite.
(Jakov 4:8)

Krenimo u studije o Reči Božijoj

Pozivamo Vas da pristupite proučavanju ovih studija otvorena uma i otvorene Biblije, i u molitvi da nam Duh Gospodnji da razumevanje istina Njegove Reči jer:

… niko, osim Božijeg Duha, ne zna šta je u Bogu …
(I Korinćanima 2:11b)

Charles Caldwell Ryrie - Šta je to Dispenzacija?

Charles Caldwell Ryrie - Hermeneutika Dispenzacionalizma

Charles Caldwell Ryrie - Crkva u Dispenzacionalizmu

Dispenzacionalizam - Charles Caldwell Ryrie