Potraga za Bogom

Category

Alfred Edersheim

Alfred Edersheim – knjiga prva, poglavlje 1

ŽIVOT I VREMENA ISUSA MESIJE KNJIGA PRVA UVODNA PRIPREMA ZA EVANĐELJE: JEVREJSKI SVET U VREME HRISTA „Proroci su prorokovali samo o danima Mesije.“ (Sanh. 99a) „Svet je stvoren samo za Mesiju.“ (Sanh. 98b) _ POGLAVLJE 1 JEVREJSKI SVET U HRISTOVO… Continue Reading →

Alfred Edersheim – predgovor

ŽIVOT I VREMENA ISUSA MESIJE Započimamo sa objavljivanjem ovog klasika hrišćanske literature. Ovo je delo koje nam pruža temeljitu i duboku jevrejsku pozadinu narativa sva četiri Evanđelja, ali i Novog zaveta u celini. Zahvaljujemo svima koji nas prate, molimo se… Continue Reading →

Edersheim – Hram – poglavlje 6

PALJENICA, ŽRTVA ZA GREH, NAKNADNICA I POMIRNICA „I svaki sveštenik danonoćno stoji vršeći službu i učestalo prinoseći iste žrtve, koje nikada ne mogu oduzeti grehe. Ali ovaj, prinevši jednu žrtvu za grehe zauvek, sede zdesna Bogu.“ (Jevrejima 10:11-12) Ideja zamene… Continue Reading →

Hram – poglavlje 5 – Edersheim

ŽRTVE: ODREDBE O ŽRTVAMA I NJIHOVO ZNAČENJE Postoje sveštenici koji po zakonu prinose darove. Oni služe slici i senci onog nebeskog. (Jevrejima 8:4, 5) Zanimljiva je, ali pre svega tužna činjenica da moderni judaizam ne prihvata ni žrtveni sistem ni… Continue Reading →

Edersheim – Hram – Služba i Služenje – poglavlje 4

GLAVA 4 SLUŽBUJUĆE SVEŠTENSTVO I svaki sveštenik stoji danonoćno vršeći službu i učestalo prinoseći iste žrtve, koje nikada ne mogu oduzeti grehe (Jevrejima 10:11) Sveštenstvo Jednu od najinteresantnijih slika iz ranog života crkve dobijamo na osnovu kratke scene u kojoj… Continue Reading →

Edersheim – Hram – poglavlje 3

HRAMSKA PRAVILA, PRIHODI, MUZIKA „Jer tela onih životinja, čiju krv velesveštenik unosi za greh u Svetinju, spaljuju se izvan tabora. Zato je i Isus, da bi svojom krvlju posvetio narod, pretrpeo izvan dveri.“ (Jevrejima 13:11-12)   Drugi Hram inferiorniji u… Continue Reading →

Edershaim – Hram – poglavlje 2

Glava II Neće se ovde ostaviti ni kamen na kamenu koji neće biti razvaljen. (Matej 24:2) „Kraljevski most“ Od četiri glavna ulaza u Hram – svi na zapadnoj strani – onaj najseverniji spuštao se, verovatno nizom stepenica, u Donji grad,… Continue Reading →

Alfred Edersheim – Hram – uvod

HRAM – SLUŽBA I SLUŽENJE Alfred Edersheim UVOD   Ono što želim da postignem ovom knjigom jeste da čitatelja odvedem devetnaest vekova unatrag i da mu pokažem Jerusalim onakav kakav je bio, kada je naš Gospod hodao njegovim ulicama, njegovim… Continue Reading →

Alfred Edersheim – Hram – poglavlje 1

GLAVA 1 PRVI POGLED NA JERUSALIM I HRAM „Kad se približi i ugleda grad, zaplaka nad njim.“ (Luka 19:41) Šarm Jerusalima U svakom vremenu, sećanje na Jerusalim uzburka najdublja osećanja. Jevreji, Hrišćani i Muhamedanci okreću mu se s ljubavlju i… Continue Reading →

© 2021 Potraga za Bogom — Powered by RETO IMA NADE