Potraga za Bogom

Category

Charles Caldwell Ryrie

Charles Caldwell Ryrie – Dispenzacionalizam Danas

REVIDIRANO I PROŠIRENO DISPENZACIONALIZAM Charles Caldwell Ryrie   PREDGOVOR Sistem tumačenja Biblije koji poznajemo pod nazivom dispenzacionalizam, poslednjih je godina bio izložen popriličnom protivljenju. Veliki je rast literature, knjiga i članaka koji snažno napadaju taj sistem. Neki dispenzacionalizam nazivaju herezom… Continue Reading →

Charles Caldwell Ryrie – Pregled Biblijske Doktrine

Pregled Biblijske Doktrine od Charles Caldwell Ryrie   Reč Dovoljno Važna da se Započne sa Njom Ovo je knjiga o Biblijskoj doktrini. Mogli bi pokušati da okolišamo i da je nazovemo nekim drugim imenom poput „Spoznaja Koja Ti je Potrebna“,… Continue Reading →

Poglavlje 5 – Ryrie

POGLAVLJE 5 HERMENEUTIKA DISPENZACIONALIZMA Charles C. Ryrie Hermeneutika je znanost koja definiše i uređuje principe interpretacije, odnosno tumačenja. Ovi principi vode i upravljaju svaki teološki sistem. Svakako bi trebalo da su određeni pre nego što se teologija sistematizuje, ali, u… Continue Reading →

© 2019 Potraga za Bogom — Powered by RETO IMA NADE