Potraga za Bogom

Category

Dr. Arnold G. Fruchtenbaum

Jevreji i Velika Nevolja

Mesijansko Biblijska Studija 002 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum Evo, dan Gospodnji dolazi, okrutan, s besom i gnevom žestokim, da zemlju u pustoš pretvori i da istrebi iz nje grešnike (Isaija 13:9)   UVOD Ova studija tiče se programa Velike nevolje… Continue Reading →

Mesto Mrtvih

MBS 107 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum A dogodi se da siromah umre i anđeli ga odnesoše u krilo Avramovo (Luka 16:22) UVOD Ova tema o mestu mrtvih biće razmatrana kroz pet glavnih kategorija.   I. NEVIDLJIVI SVET Prva glavna kategorija… Continue Reading →

Besmrtnost

MBS 101 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum na hvalu slave milosti njegove kojom nas pomilova u Ljubljenome (Efescima 1:6) Ova Mesijansko Biblijska studija o besmrtnosti biće razmatrana u četiri glavne kategorije.   I. DEFINICIJA Prva velika ili glavna kategorija jeste definicija… Continue Reading →

Međustanje između smrti i vaskrsenja

MBS 104 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum na hvalu slave milosti njegove kojom nas pomilova u Ljubljenome (Efescima 1:6) Šta se događa kada osoba umre, i gde se tada tačno nalazi ta osoba? Ovo „međustanje između smrti i uskrsnuća“ razložićemo kroz… Continue Reading →

Priroda Biblije

MBS 030 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum Jer svako je telo kao trava i sva slava čovečija kao cvet od trave: usahnu trava i cvet njezin otpade, ali Reč Gospodnja ostaje doveka, a ta reč jest evanđelje koje vam je navešteno… Continue Reading →

Komponente i Sadržaj Molitve

MBS 149 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum A on im reče: ‘Kad molite, govorite: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje; dođi carstvo tvoje; budi volja tvoja – kako na nebu, tako i na zemlji; hleb naš svagdašnji… Continue Reading →

Šest Prebivališta Sotone

MESIJANSKO BIBLIJSKA STUDIJA – 001 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum UVOD   Svrha ove studije je da se uđe u trag, da se isprati “karijera” Sotone, njegovo kretanje. Najbolji način da se to učini jeste posredstvom šest njegovih prebivališta, šest mesta… Continue Reading →

Temelj Drugog Hristovog Dolaska

TEMELJ DRUGOG DOLASKA MESIJE MBS 003 Dr. Arnold G Fruchtenbaum I sve ono mnoštvo beše zadivljeno pa govorahu; ‘Da ovo nije Sin Davidov?’ (Matej 12:23) UVOD Kada započnemo sa preispitivanjem uslova i preduslova za Drugi Dolazak Mesije, suštinski je važno… Continue Reading →

Pad Čoveka

PAD ČOVEKA MBS 088 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum   I zapovedi Gospod, Bog, čoveku govoreći: Sa svakoga drveta u vrtu slobodno jedi, ali s drveta spoznaje dobra i zla da nisi jeo! Jer u dan kad s njega pojedeš, zasigurno… Continue Reading →

Crkva i Jevreji

MBS 179 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum Ta koji je to narod toliko velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Gospod, Bog naš, nama kad god ga zazovemo? I koji je to narod toliko velik da bi… Continue Reading →

© 2021 Potraga za Bogom — Powered by RETO IMA NADE