Potraga za Bogom

Category

Dr. Arnold G. Fruchtenbaum

Međustanje između smrti i vaskrsenja

MBS 104 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum na hvalu slave milosti njegove kojom nas pomilova u Ljubljenome (Efescima 1:6) Šta se događa kada osoba umre, i gde se tada tačno nalazi ta osoba? Ovo „međustanje između smrti i uskrsnuća“ razložićemo kroz… Continue Reading →

Priroda Biblije

MBS 030 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum Jer svako je telo kao trava i sva slava čovečija kao cvet od trave: usahnu trava i cvet njezin otpade, ali Reč Gospodnja ostaje doveka, a ta reč jest evanđelje koje vam je navešteno… Continue Reading →

Komponente i Sadržaj Molitve

MBS 149 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum A on im reče: ‘Kad molite, govorite: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje; dođi carstvo tvoje; budi volja tvoja – kako na nebu, tako i na zemlji; hleb naš svagdašnji… Continue Reading →

Šest Prebivališta Sotone

MESIJANSKO BIBLIJSKA STUDIJA – 001 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum UVOD   Svrha ove studije je da se uđe u trag, da se isprati “karijera” Sotone, njegovo kretanje. Najbolji način da se to učini jeste posredstvom šest njegovih prebivališta, šest mesta… Continue Reading →

Pad Čoveka

PAD ČOVEKA MBS 088 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum   I zapovedi Gospod, Bog, čoveku govoreći: Sa svakoga drveta u vrtu slobodno jedi, ali s drveta spoznaje dobra i zla da nisi jeo! Jer u dan kad s njega pojedeš, zasigurno… Continue Reading →

Crkva i Jevreji

MBS 179 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum Ta koji je to narod toliko velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Gospod, Bog naš, nama kad god ga zazovemo? I koji je to narod toliko velik da bi… Continue Reading →

Principi Molitve

Mesijansko Biblijska Studija 144 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum Ne ljubite sveta ni ono što je u svetu. Ako ko ljubi svet, nema u njemu ljubavi Očeve. Jer sve što je u svetu – požuda tela i požuda očiju i oholost… Continue Reading →

Molitva

TRI RAZLIČITA TIPA MOLITVE MBS 145 Dr. Arnold G. Fruchtanbaum Ne ljubite sveta ni ono što je u svetu. Ako neko ljubi svet, nema u njemu ljubavi Očeve. Jer sve šta je u svetu – požuda tela i požuda očiju… Continue Reading →

Temelj Drugog Hristovog Dolaska

TEMELJ DRUGOG DOLASKA MESIJE MBS 003 Dr. Arnold G Fruchtenbaum I sve ono mnoštvo beše zadivljeno pa govorahu; ‘Da ovo nije Sin Davidov?’ (Matej 12:23) UVOD Kada započnemo sa preispitivanjem uslova i preduslova za Drugi Dolazak Mesije, suštinski je važno… Continue Reading →

Krštenje Vodom

MBS 109 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum Jer kad god jedete ovaj hleb i čašu ovu pijete, smrt Gospodnju navešćujete dok On ne dođe (I Korinćanima 11:26) Krštenje vodom i Gospodnja večera dva su obreda, ili propisa koje Crkva treba da… Continue Reading →

© 2020 Potraga za Bogom — Powered by RETO IMA NADE