Potraga za Bogom

Category

Galatima

Lowell – Poslanica Galatima 6:1-18

Moj komentar Poslanice Galatima završavam sa ovim člankom. Nadam se da Vam je bio od koristi …   DUHOVNA OSOBA Galatima 6:1-18   1  Braćo, ako se čovek i zatekne u kakvu prestupu, vi duhovni ispravljajte takva u duhu blagosti…. Continue Reading →

Lowell – Poslanica Galatima 5:13-26

DELA I PLODOVI  Galatima 5:13-26   13  Ta vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlika telu, nego ljubavlju služite jedni drugima. 14  Jer sav se Zakon ispunja u jednoj reči – u ovoj: Ljubi… Continue Reading →

Lowell – Poslanica Galatima 5:1-12

SLOBODA, VERA, LJUBAV I ISTINA Galatima 5:1-12   1  Stojte dakle čvrsto u slobodi kojom nas Hrist oslobodi i ne dajte se ponovno u jaram ropstva! 2  Evo, ja Pavao kažem vam: ako se obrežete, Hristos vam ništa neće koristiti…. Continue Reading →

Lowell – Poslanica Galatima 4:17-31

ROBOVI I SLOBODNI   Galatima 4:17-20   17  Oni drugi se veoma trude oko vas, ali ne radi dobra. Žele da vas odvoje, kako biste se vi trudili oko njih. 18  Dobro je uvek se truditi oko dobra, a ne… Continue Reading →

Lowell – Poslanica Galatima 4:1-16

AZBUKA OVOG SVETA Poslanica Galatima 4:1-16 1 A velim: dokle god je baštinik malodoban, ništa se ne razlikuje od roba, premda je gospodar svega, 2 nego je pod starateljima i upraviteljima sve do dana koji je odredio otac. 3 Tako… Continue Reading →

Lowell – Poslanica Galatima 3:15-29

AVRAAMOVO POTOMSTVO Poslanica Galatima 3:15-29 15 Braćo, po ljudsku govorim: čak i ljudski overovljen savez niko ne poništava niti mu što nadodaje. 16 A obećanja su izrečena Avraamu i potomku njegovu. Ne kaže: ‘i potomcima’, kao o mnogima, nego kao… Continue Reading →

Lowell – Poslanica Galatima 3:6-14

POSLANICA GALAĆANIMA Evanđelje Starog Zaveta Galatima 3:6-14 6 Kao što Avraam „poverova Bogu i to mu se uračuna u pravednost.” 7 Shvatite dakle: oni od vere, to su sinovi Avraamovi. 8 A Pismo, predvidevši da Bog po veri opravdava Pagane,… Continue Reading →

Lowell – Poslanica Galatima 3:1-6

POSLANICA GALAĆANIMA Nerazumni i Opčinjeni Galatima 3:1-6 O, nerazumni Galaćani! Ko li vas je opčinio? Vas, pred čijim očima je Isus Hristos jasno oslikan kao raspet! Galaćani su nerazumni. Amplified Version, sa direktnošću koja karakteriše taj prevod Biblije na Engleski… Continue Reading →

Lowell – Poslanica Galatima 2:11-21

POSLANICA GALAĆANIMA Pavle kori Petra Poglavlje 2:11-14 A kada Petar dođe u Antiohiju, u lice mu se suprotstavih, jer je zavredio osudu. Naime, pre nego dođoše neki od Jakova, jeo je s Paganima. A kad oni dođoše, počeo je da… Continue Reading →

Lowell – Poslanica Galatima 2:1-10

POSLANICA GALAĆANIMA Natjecatelji ili Braća? Poglavlje 2:1-10 Potom, nakon četrnaest godina, opet uzađoh u Jerusalim s Varnavom, a povedoh sa sobom i Tita. A uzađoh po objavi i izložih im, a posebno uglednicima, evanđelje što ga propovedam među Paganima, da… Continue Reading →

© 2021 Potraga za Bogom — Powered by RETO IMA NADE