Potraga za Bogom

Category

Klasici Hrišćanstva

Henry Allen Ironside – O Svetosti

Svetost: Ona istinska i ona lažna   Moja je želja, ukoliko Bog to dozvoli, da zapišem jedno istinsko svedočanstvo, u onoj meri u kojoj me pamćenje još uvek služi, o Božijem tretmanu prema mojoj duši i mojim težnjama za iskustvom… Continue Reading →

Paris Reidhead – Deset Šekela i Haljine

Deset Šekela i Haljine Paris Reidhead Sadržaj: Kako je nastala ova Poruka Uvod Levit Pragmatizam Humanizam Liberalno, Fundamentalno (Temeljno), ili Nijedno? Poštovanje prema životu Šta je sa Tobom? Propovednici Razlika! Moć Duha Jagnje Zaklano Kako je nastala ova Poruka U… Continue Reading →

Charles Hodge

Sistematska Teologija Charles Hodge UVOD Poglavlje 1 O Metodu 1. Teologija i Nauka U svakoj vrsti nauke postoje dva faktora, a to su; činjenice i zamisli, ili činjenice i um. Nauka je mnogo više od samog znanja. Znanje je uverenje… Continue Reading →

Jonathan Edwards

Teško Uočljivi Duhovni Ponos Prvi i najgori uzrok pogrešaka koje obiluju u ovim našim danima i u ovom našem vremenu jeste duhovni ponos. To je ulaz kroz koji đavo dopire do srca onih koji gore da prime više od Hrista…. Continue Reading →

Aurelije Augustin – Knjiga Druga – deo prvi

AURELIJE AUGUSTIN ISPOVESTI Naslov Originala: CONFESSIONES Aurelije Augustin Knjiga Druga Glava Jedan Hoću da se podsetim na prošle svoje sramote i putene pokvarenosti duše svoje, ne zato što bi ih ljubio, nego da uzljubim Tebe, Bože moj. Iz ljubavi prema… Continue Reading →

Aurelije Augustin – Knjiga Prva – deo četvrti

AURELIJE AUGUSTIN ISPOVESTI Naslov Originala: CONFESSIONES KNJIGA PRVA Glava 16 Ali jao tebi, reko ljudske navike! Ko će tebi odoleti? Kad ćeš već jednom da presušiš? Dokle ćeš valjati Evine sinove u veliko i strašno more koje jedva mogu da… Continue Reading →

Aurelije Augustin – Knjiga Prva – deo treći

AURELIJE AUGUSTIN ISPOVESTI Naslov Originala: CONFESSIONES KNJIGA PRVA Glava 11 Čuo sam još kao dečak o večnom životu koji nam je obećan po poniženju Gospoda Boga našega, koji se snizio do naše oholosti. Već sam bio znamenovan znakom Njegova Krsta… Continue Reading →

Churles Spurgeon – Sve po Milosti (deo peti)

Sve po Milosti – V deo Moj Otkupitelj je živ Ja stalno govorim mom čitaocu o Hristu raspetom, koji je uzvišen nad grešnikom; ali je veoma mudro zapamtiti da je naš Gospod ustao iz mrtvih i da večno živi. Od… Continue Reading →

Churles Spurgeon – Sve po Milosti (deo četvrti)

Sve Po Milosti – IV deo Zašto smo spašeni verom? Zašto je vera izabrana kao kanal Spasenja? Bez sumnje se često postavlja ovo pitanje. “Jer ste milošću spašeni kroz veru”  je zasigurno doktrina Svetog Pisma i Božija zapovest; ali zašto… Continue Reading →

O Slobodi Hrišćanina

Predgovor Početkom septembra 1520. godine bila je objavljena bula “Exsurge Domine” kojom je papa, Martinu Luteru pretio isključenjem iz crkve. Kao odgovor na to, Luter papi šalje ovaj kratki spis u kome on ukratko objašnjava sadržaj svoje osporavane nauke. U… Continue Reading →

© 2018 Potraga za Bogom — Powered by RETO IMA NADE