Potraga za Bogom

Category

Otkrivenje Jovanovo – Brueckner

Hristos iz Otkrivenja Jovanovog 2- Brueckner

II POGLAVLJE  ISKRIVLJENO EVANĐELJE Sredovečna dama obožava zajedno sa crkvenim zborom. Njene ruke su podignute, a njeno lice je gotovo kao lice anđela. Niz njene obraze kotrljaju se suze. Ona je žrtva nesrećnog braka. Upoznala je mladića u biblijskoj školi… Continue Reading →

Lowell – Otkrivenje 2:12-17

Crkva u Pergamu I anđelu crkve u Pergamu napiši: Ovo govori Onaj koji ima oštar mač dvosekli: Znam tvoja dela i gde prebivaš – tamo gde je Sotonino prestolje. A držiš se moga imena i nisi se odrekao vere moje… Continue Reading →

Hristos iz Otkrivenja Jovanovog – Brueckner

Mnoge od Nedeljno-prepodnevnih Hrišćana, koji žele da sede skrštenih ruku i da slušaju blago izlaganje o Učitelju iz Galileje, treba probuditi iz njihove tuposti sa vizijom gorućeg Hrista između svećnjaka. Osam puta u ovoj poruci crkvama On kaže: Ko ima… Continue Reading →

Lowell – Otkrivenje 3:14-22

Crkva u Laodikiji   Otkrivenje 3:14-22 14. I anđelu crkve u Laodikiji napiši: Ovo govori Amen, Svedok verni i istiniti, Početak stvorenja Božijeg. 15. Znam tvoja dela: nisi ni studen ni vruć. O da si studen ili vruć! 16. Ovako,… Continue Reading →

Lowell – Otkrivenje 3:7-13

Crkva u Filadelfiji   Otkrivenje 3:7-13 I anđelu crkve u Filadelfiji napiši: Ovo govori Sveti, Istiniti, Onaj koji ima ključ Davidov, Onaj koji otvara i niko ne zatvara, i zatvara i niko ne otvara: Znam tvoja dela. Evo, dadoh da… Continue Reading →

Lowell – Otkrivenje 3:1-6

Crkva u Sardu I anđelu crkve u Sardu napiši: Ovo govori Onaj koji ima sedam duhova Božijih i sedam zvezda: Znam tvoja dela; imaš ime da živiš, a mrtav si. Budan budi i utvrdi ostatak koji samo što ne umre;… Continue Reading →

Lowell – Otkrivenje 2:18-29

Crkva u Tijatiri 18 I anđelu crkve u Tijatiri napiši: ‘Ovo govori Sin Božiji, Onaj kojemu su oči kao plamen ognjeni a noge mu nalik bronzi ulaštenoj: 19 Znam tvoja dela i ljubav i službu i veru i postojanost tvoju,… Continue Reading →

Lowell – Otkrivenje 2:8-11

Otkrivenje 2:8-11 Crkva u Smirni Anđelu crkve u Smirni napiši: ‘Ovo govori Prvi i Poslednji, Onaj koji beše mrtav i ožive. Znam tvoja dela i nevolju i siromaštvo – a bogat si – i huljenje onih koji sebe nazivaju Judejima,… Continue Reading →

Lowell – Otkrivenje 2:1-7

Otkrivenje 2:1-7 Opšte napomene o crkvama Pre nego što započnemo studiju pojedinačnih crkava u poglavljima 2 i 3, želim dati pregled ovih sedam crkava u Maloj Aziji. Jovan je apostol koji je nadživeo ostale i jedini je koji je umro… Continue Reading →

Lowell – Otkrivenje 1:14-18

Otkrivenje 1:14-18 Glava mu i vlasi bele kao bela vuna, kao sneg, a oči mu kao plamen ognjeni; i noge mu nalik bronzi ulaštenoj, kao u peći užarene; i glas mu kao šum voda mnogih; i u desnoj svojoj ruci… Continue Reading →

© 2021 Potraga za Bogom — Powered by RETO IMA NADE