Potraga za Bogom

Category

Video

Tvoja Milost Gospode

Psalam 103 1 Psalam Davidov. Blagoslivljaj Gospoda, dušo moja, i sve što je u meni, sveto ime Njegovo! 2 Blagoslivljaj Gospoda, dušo moja, i ne zaboravi sva dobročinstva Njegova: 3 On prašta sva bezakonja tvoja, isceljuje sve tvoje bolesti; 4… Continue Reading →

Sled Događanja Koja Prethode Velikoj Nevolji

jer će tada biti velika nevolja kakve ne beše od početka sveta sve dosad, niti će je ikada biti (Matej 24:21) Velika Nevolja neće se desiti iznenada. Svetska pozornica mora da bude postavljena na tačno određen način pre nego Velika Nevolja opšte… Continue Reading →

Biblijska Konferencija Beograd

Beograd, Mart 2018.   Ovih dana u Beogradu je održana Biblijska Konferencija. Jedna od jako zanimljivih tema bila je iz Evanđelja po Marku, poglavlje 11. Tema je Marko 11:1-25.   Drugi studio je nastavak i pokriva Evanđelje po Marku 11:27-33…. Continue Reading →

3. Lowell Brueckner u Srbiji, Beograd, novembar 2016 – Postavio si preda mnom trpezu…

2. Lowell Brueckner u Srbiji, Beograd, novembar 2016 – Postavio si preda mnom trpezu…

1. Lowell Brueckner u Srbiji, Beograd, novembar 2016 – Postavio si preda mnom trpezu…

Tajno Utočište Corrie Ten Boom

The Hiding Place – kompletan film sa srpskim titlom

Ee taow – Istina je

Trebam dodir Duha Tvoga

Drevne Reči

© 2019 Potraga za Bogom — Powered by RETO IMA NADE