Potraga za Bogom

Category

Sin categoría

Lowell – Hristos Koji Vidi

„Tako on (Avram) uđe k Agari, i ona zače. A kad vide da je začela, gospodarica njezina bi prezrena u očima njezinim. Tada Saraja reče Avramu: „Krivica moja nek je na tebi! Ja sam stavila sluškinju svoju tebi u naručje,… Continue Reading →

Komentar Poslanice Kološanima

POSLANICA KOLOŠANIMA   Komentar i Razmišljanja Pastor: Jose Manuel Monjero Gomez   Uvod Razmišljajuči o prvom delu stiha iz Poslanice Kološanima koji kaže: Umrtvite, dakle, svoje zemaljske udove (Kološani 3:5a), kao i o potrebi koju vidim u situacijama koje živimo,… Continue Reading →

© 2019 Potraga za Bogom — Powered by RETO IMA NADE