Potraga za Bogom

Category

Charles Spurgeon

Charles Spurgeon – Blago Cara Davida – Predgovor i Psalam I

web-site Potraga za Bogom započela je sa objavljivanjem Blaga Davidovog, od Čarlsa Spardžena. Radi se o izuzetnom studiju izlaganja Knjige Psalama, od strane čoveka koji je ostao upamćen kao Princ među propovednicima   TREASURY OF DAVID by CHARLES SPURGEON PREDGOVOR… Continue Reading →

Charles Spurgeon – Blago Kralja Davida – deo prvi

web-site Potraga za Bogom započima sa objavljivanjem Blaga Davidovog, od Čarlsa Spardžena. Radi se o izuzetnom studiju izlaganja Knjige Psalama, od strane čoveka koji je ostao upamćen kao Princ među propovednicima TREASURY OF DAVID by CHARLES SPURGEON   PREDGOVOR  … Continue Reading →

Charles Spurgeon – Blago Kralja Davida (V deo) – Psalam 3

  TREASURY OF DAVID by CHARLES SPURGEON PSALAM III NASLOV „Psalam Davidov. Kad je David bežao pred svojim sinom Avesalemom.“ Setićete se tužne priče o Davidovom bekstvu iz sopstvenog doma, kada je, u gluvo doba noći, lutao duž Kedrona i… Continue Reading →

Charles Spurgeon – Blago Kralja Davida (IV deo)

  TREASURY OF DAVID by CHARLES SPURGEON PSALAM II Dodatna objašnjenja i komentari za Psalam II Stih 1. – „Zašto se razbesniše narodi“; zašto se komešaju ili besne? Hebrejska reč ne iskazuje unutrašnji osećaj, već vanjsku razdraženost putem koje se… Continue Reading →

Charles Spurgeon – Blago Kralja Davida (III deo)

  TREASURY OF DAVID by CHARLES SPURGEON PSALAM II – IZLAGANJE Psalam II Naslov – Verujem da nećemo napraviti neku veliku pogrešku ukoliko ovaj uzvišeni Psalam nazovemo Psalam Princa Mesije; jer pred nas postavlja čudesnu viziju komešanja i meteža ljudskog… Continue Reading →

Charles Spurgeon – Blago Kralja Davida (II deo)

web-site Potraga za Bogom otpočela je sa objavljivanjem Blaga Davidovog, od Čarlsa Spardžena. Radi se o izuzetnom studiju izlaganja Knjige Psalama, od strane čoveka koji je ostao upamćen kao Princ među propovednicima.   TREASURY OF DAVID by CHARLES SPURGEON PSALAM I… Continue Reading →

Churles Spurgeon – Sve po Milosti (deo peti)

Sve po Milosti – V deo Moj Otkupitelj je živ Ja stalno govorim mom čitaocu o Hristu raspetom, koji je uzvišen nad grešnikom; ali je veoma mudro zapamtiti da je naš Gospod ustao iz mrtvih i da večno živi. Od… Continue Reading →

Churles Spurgeon – Sve po Milosti (deo četvrti)

Sve Po Milosti – IV deo Zašto smo spašeni verom? Zašto je vera izabrana kao kanal Spasenja? Bez sumnje se često postavlja ovo pitanje. “Jer ste milošću spašeni kroz veru”  je zasigurno doktrina Svetog Pisma i Božija zapovest; ali zašto… Continue Reading →

Sve po milosti – deo treći

BLAGODAĆU KROZ VERU “Jer ste blagodaću spaseni kroz veru” (Ef. 2:8) Ja mislim da bi trebalo da malo zastanem i da zatražim od dragog čitaoca da sa divljenjem pogleda izvor našeg spasenja, koji je milost Božija. “Jer ste blagodaću spaseni”…. Continue Reading →

Sve po milosti – deo drugi

BOG KOJI PRAVDA Ko će optužiti izbrane Božije? Bog koji pravda?” (Rim. 8:33)   Biti opravdan, ili biti pravedan je zaista predivna stvar. Da nikada nismo prekršili Božije zakone ovo nam ne bi bilo potrebno, jer bi onda sami od… Continue Reading →

© 2021 Potraga za Bogom — Powered by RETO IMA NADE