Potraga za Bogom

Category

Charles Spurgeon

Charles Spurgeon – Blago Cara Davida – Predgovor i Psalam I

web-site Potraga za Bogom započela je sa objavljivanjem Blaga Davidovog, od Čarlsa Spardžena. Radi se o izuzetnom studiju izlaganja Knjige Psalama, od strane čoveka koji je ostao upamćen kao Princ među propovednicima   TREASURY OF DAVID by CHARLES SPURGEON PREDGOVOR… Continue Reading →

Charles Spurgeon – Blago Kralja Davida (V deo) – Psalam 3

  TREASURY OF DAVID by CHARLES SPURGEON PSALAM III NASLOV „Psalam Davidov. Kad je David bežao pred svojim sinom Avesalemom.“ Setićete se tužne priče o Davidovom bekstvu iz sopstvenog doma, kada je, u gluvo doba noći, lutao duž Kedrona i… Continue Reading →

Charles Spurgeon – Blago Kralja Davida (IV deo)

  TREASURY OF DAVID by CHARLES SPURGEON PSALAM II Dodatna objašnjenja i komentari za Psalam II Stih 1. – „Zašto se razbesniše narodi“; zašto se komešaju ili besne? Hebrejska reč ne iskazuje unutrašnji osećaj, već vanjsku razdraženost putem koje se… Continue Reading →

Charles Spurgeon – Blago Kralja Davida (III deo)

  TREASURY OF DAVID by CHARLES SPURGEON PSALAM II – IZLAGANJE Psalam II Naslov – Verujem da nećemo napraviti neku veliku pogrešku ukoliko ovaj uzvišeni Psalam nazovemo Psalam Princa Mesije; jer pred nas postavlja čudesnu viziju komešanja i meteža ljudskog… Continue Reading →

Charles Spurgeon – Blago Kralja Davida (II deo)

web-site Potraga za Bogom otpočela je sa objavljivanjem Blaga Davidovog, od Čarlsa Spardžena. Radi se o izuzetnom studiju izlaganja Knjige Psalama, od strane čoveka koji je ostao upamćen kao Princ među propovednicima.   TREASURY OF DAVID by CHARLES SPURGEON PSALAM I… Continue Reading →

Churles Spurgeon – Sve po Milosti (deo peti)

Sve po Milosti – V deo Moj Otkupitelj je živ Ja stalno govorim mom čitaocu o Hristu raspetom, koji je uzvišen nad grešnikom; ali je veoma mudro zapamtiti da je naš Gospod ustao iz mrtvih i da večno živi. Od… Continue Reading →

Churles Spurgeon – Sve po Milosti (deo četvrti)

Sve Po Milosti – IV deo Zašto smo spašeni verom? Zašto je vera izabrana kao kanal Spasenja? Bez sumnje se često postavlja ovo pitanje. “Jer ste milošću spašeni kroz veru”  je zasigurno doktrina Svetog Pisma i Božija zapovest; ali zašto… Continue Reading →

Sve po milosti – deo treći

BLAGODAĆU KROZ VERU “Jer ste blagodaću spaseni kroz veru” (Ef. 2:8) Ja mislim da bi trebalo da malo zastanem i da zatražim od dragog čitaoca da sa divljenjem pogleda izvor našeg spasenja, koji je milost Božija. “Jer ste blagodaću spaseni”…. Continue Reading →

Sve po milosti – deo drugi

BOG KOJI PRAVDA Ko će optužiti izbrane Božije? Bog koji pravda?” (Rim. 8:33)   Biti opravdan, ili biti pravedan je zaista predivna stvar. Da nikada nismo prekršili Božije zakone ovo nam ne bi bilo potrebno, jer bi onda sami od… Continue Reading →

Sve po milosti – deo prvi

ZA TEBE Cilj ove knjige je spasenje onoga koji je pročita. Autor ove knjige će biti veoma razočaran ako preko ove knjige mnoštvo ljudi ne bude dovedeno Gospodu Isusu. Iz ovog razloga ova knjiga je napisana gotovo dečijim pouzdanjem u… Continue Reading →

© 2021 Potraga za Bogom — Powered by RETO IMA NADE