Potraga za Bogom

Category

Studiranje Biblije

Lowell – Otkrivenje 1:8-11

KOMENTAR KNJIGE OTKRIVENJA Lowell Brueckner Otkrivenje 1:8-11 8 ‘Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak,’ govori Gospod, ‘Onaj koji jest i koji beše i koji dolazi, Svemogući.’ 9 Ja, Jovan, i brat vaš i suzajedničar u nevolji i u… Continue Reading →

Hristovo Gospodstvo

MESIJINO GOSPODSTVO MBS 133 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum Reče Gospod Gospodu mome: Sedi mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. (Psalam 110:1) Ova studija o Mesijinom Gospodstvu biće raspravljana u tri velika dela: prvo, teologija Gospodstva;… Continue Reading →

Lowell – Otkrivenje Isusa Hrista

OTKRIVENJE ISUSA HRISTA UVOD Jovanovi Naslednici i Savremenici Pre nego se zagledamo u sam tekst, razmotrićemo neke zanimljive i važne stvari koje su pozadina ove knjige. Pisac, Apostol Jovan, bio je jedini preživeli Apostol, u vremenu kada piše ovo otkrivenje… Continue Reading →

Trojstvo Božije

TROJSTVO BOŽIJE (MBS-050) Dr. Arnold G. Fruchtenbaum Evo sluge moga koga podupirem, izabranika moga u kome sebi ugodi duša moja! Na njega sam Duha svog stavio, on će doneti pravdu Paganima (Isaija 42:1) UVOD Ovo je studija o Trojstvu, ili… Continue Reading →

Biblija i Božanska Otkrivenja

Biblija i Božanska Otkrivenja (MBS 034) Dr. Arnold G. Fruchtenbaum   Bog je u prošlosti mnogo puta i na razne načine govorio našim praocima preko proroka, a u ove poslednje dane progovorio je nama preko Sina, koga je odredio da… Continue Reading →

Lowell – Knjiga Proroka Danila 1:1-7

Četiri mlada Jevreja u Vavilonu Knjiga Proroka Danila neki su … zatvorili usta lavovima, pogasili silinu ognja … (Jevrejima 11:33,34) Poglavlje 1:1-7 Treće godine kraljevanja Jehojakima, cara Judina, dođe Nabuhodonosor, car Vavilona, na Jerusalim i opsede ga. I Gospod mu… Continue Reading →

Priroda Biblije

PRIRODA BIBLIJE (MBS 030) Dr. Arnold G. Fruchtenbaum   Jer svako je telo kao trava i sva slava čovečija kao cvet od trave: usahnu trava i cvet njezin otpade, ali Reč Gospodnja ostaje doveka, a ta reč jest evanđelje koje… Continue Reading →

Nadahnuće Pisama

NADAHNUĆE PISAMA (MBS 037) Dr. Arnold G. Fruchtenbaum   Sve Pismo je od Boga nadahnuto i korisno za poučavanje, za prekorevanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da Božiji čovek bude potpuno pripremljen za svako dobro delo (2. Timoteju 3:16,17)… Continue Reading →

Potreba za Zakonima Tumačenja

POTREBA ZA ZAKONIMA TUMAČENJA David L. Cooper   Svaka normalna i inteligentna osoba sposobna je da govori i da izrazi sebe posredstvom jezika. U našem druženju sa drugima i kroz naše neprestano korištenje jezika, uistinu retko razmišljamo o zakonima, o… Continue Reading →

Lowell – Poslanica Galatima 6:1-18

Moj komentar Poslanice Galatima završavam sa ovim člankom. Nadam se da Vam je bio od koristi …   DUHOVNA OSOBA Galatima 6:1-18   1  Braćo, ako se čovek i zatekne u kakvu prestupu, vi duhovni ispravljajte takva u duhu blagosti…. Continue Reading →

© 2018 Potraga za Bogom — Powered by RETO IMA NADE