Potraga za Bogom

Category

Studiranje Biblije

Komentar Knjige Proroka Isaije – Lowell Brueckner

Uvod u proročanstva iz knjige proroka Isaije Poglavlje 1,   stih 1 „Viđenje Isaije, sina Amosova, što ga je imao o Judi i Jerusalimu u dane Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva Judinih.“ Nakon što sam završio sa čitanjem Starog Zaveta… Continue Reading →

Komentar Poslanice Kološanima

POSLANICA KOLOŠANIMA   Komentar i Razmišljanja Pastor: Jose Manuel Monjero Gomez   Uvod Razmišljajuči o prvom delu stiha iz Poslanice Kološanima koji kaže: Umrtvite, dakle, svoje zemaljske udove (Kološani 3:5a), kao i o potrebi koju vidim u situacijama koje živimo,… Continue Reading →

Cooper – Potreba za Zakonima Tumačenja

David Lipscomb Cooper 1886 – 1965 David L Cooper (1886-1965) je bio osnivač i predsednik Društva za istraživanje Biblije. Pohađao je Univerzitet Tulane u Luisvilu, Univerzitet u Čikagu i Južni Baptistički teološki fakultet, a doktorirao je na Univerzitetu Bob Jones…. Continue Reading →

Charles Caldwell Ryrie – Dispenzacionalizam Danas

REVIDIRANO I PROŠIRENO DISPENZACIONALIZAM Charles Caldwell Ryrie   PREDGOVOR Sistem tumačenja Biblije koji poznajemo pod nazivom dispenzacionalizam, poslednjih je godina bio izložen popriličnom protivljenju. Veliki je rast literature, knjiga i članaka koji snažno napadaju taj sistem. Neki dispenzacionalizam nazivaju herezom… Continue Reading →

Cooper – Potreba za Zakonima Tumačenja – Pravilo 1

PRAVILO 1 Otkriti Autora, Ljude kojima je Pismo upućeno, njihove živote i vreme Poznavanje određenih pravila tumačenja i posmatranje tih pravila kroz proučavanje Pisama izuzetno je važno i od velike je pomoći za jasno razumevanje Božije Reči. I. Prvo pravilo… Continue Reading →

Chafer – Velike Teme Biblije

VELIKE TEME BIBLIJE autor LEWIS SPERRY CHAFER 1871 -1952 POGLAVLJE XI BOG SIN: ON DOLAZI PO SVOJE SVETE   Doktrina izabrana za ovo poglavlje je jedna od najvažnijih tema u neispunjenim proroštvima. Onoga koji ovo proučava (studenta) bi trebalo podsetiti… Continue Reading →

Cooper – Potreba za Zakonima Tumačenja – Pravilo 2

PRAVILO 2 Otkriti činjenice i istine predstavljene u određenom odeljku i tačno zabeležiti reči teksta   II Drugo pravilo tumačenja je da se otkriju činjenice i istine predstavljene u određenom odeljku i da se tačno zabeleže reči teksta. A. Pažljivo… Continue Reading →

Pad Čoveka

PAD ČOVEKA MBS 088 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum   I zapovedi Gospod, Bog, čoveku govoreći: Sa svakoga drveta u vrtu slobodno jedi, ali s drveta spoznaje dobra i zla da nisi jeo! Jer u dan kad s njega pojedeš, zasigurno… Continue Reading →

Charles Caldwell Ryrie – Pregled Biblijske Doktrine

Pregled Biblijske Doktrine od Charles Caldwell Ryrie   Reč Dovoljno Važna da se Započne sa Njom Ovo je knjiga o Biblijskoj doktrini. Mogli bi pokušati da okolišamo i da je nazovemo nekim drugim imenom poput „Spoznaja Koja Ti je Potrebna“,… Continue Reading →

Savremena Država Izrael u Biblijskim Proroštvima

MODERNA DRŽAVA IZRAEL U BIBLIJSKIM PROROŠTVIMA MBS 189 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum   A na dom Davidov i na stanovnike Jerusalima izliću Duh milosti i molitve; i gledaće mene, onoga koga su proboli (Zaharije 12:10)   Na temu savremene države… Continue Reading →

© 2020 Potraga za Bogom — Powered by RETO IMA NADE