Potraga za Bogom

Category

Studiranje Biblije

Savremena Država Izrael u Biblijskim Proroštvima

MODERNA DRŽAVA IZRAEL U BIBLIJSKIM PROROŠTVIMA MBS 189 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum   A na dom Davidov i na stanovnike Jerusalima izliću Duh milosti i molitve; i gledaće mene, onoga koga su proboli (Zaharije 12:10)   Na temu savremene države… Continue Reading →

Trojstvo Božije

TROJSTVO BOŽIJE (MBS-050) Dr. Arnold G. Fruchtenbaum Evo sluge moga koga podupirem, izabranika moga u kome sebi ugodi duša moja! Na njega sam Duha svog stavio, on će doneti pravdu Paganima (Isaija 42:1) UVOD Ovo je studija o Trojstvu, ili… Continue Reading →

Biblija i Božanska Otkrivenja

Biblija i Božanska Otkrivenja (MBS 034) Dr. Arnold G. Fruchtenbaum   Bog je u prošlosti mnogo puta i na razne načine govorio našim praocima preko proroka, a u ove poslednje dane progovorio je nama preko Sina, koga je odredio da… Continue Reading →

Lowell – Knjiga Proroka Danila 1:1-7

Četiri mlada Jevreja u Vavilonu Knjiga Proroka Danila neki su … zatvorili usta lavovima, pogasili silinu ognja … (Jevrejima 11:33,34) Poglavlje 1:1-7 Treće godine kraljevanja Jehojakima, cara Judina, dođe Nabuhodonosor, car Vavilona, na Jerusalim i opsede ga. I Gospod mu… Continue Reading →

Nadahnuće Pisama

NADAHNUĆE PISAMA (MBS 037) Dr. Arnold G. Fruchtenbaum   Sve Pismo je od Boga nadahnuto i korisno za poučavanje, za prekorevanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da Božiji čovek bude potpuno pripremljen za svako dobro delo (2. Timoteju 3:16,17)… Continue Reading →

Ryrie – Crkva u Dispenzacionalizmu

CRKVA U DISPENZACIONALIZMU Charles Caldwell Ryrie   Priroda crkve je glavna tačka razlike između klasičnog ili normativnog dispenzacionalizma i drugih doktrinalnih sistema. Štaviše, eklesiologija, odnosno doktrina crkve,  jeste zaštitni znak dispenzacionalizma (kao i perioda pre Velike Nevolje). Ne samo što… Continue Reading →

Lowell – Poslanica Galatima 6:1-18

Moj komentar Poslanice Galatima završavam sa ovim člankom. Nadam se da Vam je bio od koristi …   DUHOVNA OSOBA Galatima 6:1-18   1  Braćo, ako se čovek i zatekne u kakvu prestupu, vi duhovni ispravljajte takva u duhu blagosti…. Continue Reading →

Lowell – Poslanica Galatima 5:13-26

DELA I PLODOVI  Galatima 5:13-26   13  Ta vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlika telu, nego ljubavlju služite jedni drugima. 14  Jer sav se Zakon ispunja u jednoj reči – u ovoj: Ljubi… Continue Reading →

Lowell – Poslanica Galatima 5:1-12

SLOBODA, VERA, LJUBAV I ISTINA Galatima 5:1-12   1  Stojte dakle čvrsto u slobodi kojom nas Hrist oslobodi i ne dajte se ponovno u jaram ropstva! 2  Evo, ja Pavao kažem vam: ako se obrežete, Hristos vam ništa neće koristiti…. Continue Reading →

Lowell – Poslanica Galatima 4:17-31

ROBOVI I SLOBODNI   Galatima 4:17-20   17  Oni drugi se veoma trude oko vas, ali ne radi dobra. Žele da vas odvoje, kako biste se vi trudili oko njih. 18  Dobro je uvek se truditi oko dobra, a ne… Continue Reading →

© 2021 Potraga za Bogom — Powered by RETO IMA NADE