Potraga za Bogom

Category

Studiranje Isaije

Komentar Knjige Proroka Isaije – Lowell Brueckner

Uvod u proročanstva iz knjige proroka Isaije Poglavlje 1,   stih 1 „Viđenje Isaije, sina Amosova, što ga je imao o Judi i Jerusalimu u dane Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva Judinih.“ Nakon što sam završio sa čitanjem Starog Zaveta… Continue Reading →

Lowell – Isaija 66

Narod – rođen za jedan dan Opiranje Svetom Duhu Ovako kaže Gospod: Nebo mi je presto, a zemlja je podnožje mojim nogama. Kakvu ćete mi kuću sagraditi? Kakvo mesto počinka za mene? (stih 1). Nakon izgradnje hrama, koji jeste bio… Continue Reading →

Lowell – Isaija 65

O vremenima Pagana i Jevreja Vreme Pagana Pavle citira Mojsija: Učiniću vas ljubomornima narodom koji to nije, razgneviti vas narodom nerazumnim (Rimljanima 10:19; izvor: Ponovljeni Zakon 32:21). Zatim se okreće Isaiji: Isaija odvažno kaže: ’Našli su me oni koji me… Continue Reading →

Lowell – Isaija – poglavlja 63-64

Gnev, ljubav i molitva Poglavlje 63 Isaija ima viziju drame koja se odvija poslednjeg dana: Ko je ovaj koji dolazi iz Edoma, iz Bocre, u odeći umrljanoj crvenilom? Ko je ovaj, u sjaj odeveni, koji korača u svojoj silnoj snazi?… Continue Reading →

Lowell – Isaija – poglavlja 61-62

Mesija i narod Poglavlje 61 Ova glava sadrži jasno proroštvo o Mesiji – nešto na šta je sam Hrist skrenuo pažnju stanovnicima svog rodnog Nazareta. Običavao je da na Sabat odlazi u sinagogu; u Luki 4:17 se navodi da su… Continue Reading →

Lowell – Isaija – poglavlje 60

Hiljadu godina slave Isaija 60 Razmatrajući Isaijina dela, povremeno smo mogli zapaziti kako je neka svoja poglavlja započinjao odobravajućom porukom. Uz nekoliko izuzetaka, a zbog sadašnjeg ili budućeg stanja Izraela, što je spoznavao kroz Duh Gospodnji, Isaija je, pre nego… Continue Reading →

Lowell – Isaija – poglavlje 59

Spasenje … suvereno delo Božije Isaija 59 Čemu se, izvan Reči Božije, možemo okrenuti kako bismo stekli razumevanje o ključnim pitanjima čovečanstva? Biblija jasno iscrtava doktrinu o čoveku, učenje koje je jako važno da upoznamo i razumemo. Tada možemo prepoznati… Continue Reading →

Lowell – Isaija – Poglavlje 58

Greh, Post i Dan Gospodnji Isaija 58 Vičite glasno protiv greha! Zaviči iz sveg glasa, ne suspreži se, podigni glas kao ovnujski rog. Objavi mom narodu njegov prestup i narodu Jakovljevom njegove grehe (stih 1). Ovo je otvorena zapovest, saosećajna… Continue Reading →

Lowell – Isaija – poglavlje 57

Pobunjeni i Ponizni Isaija 57 Pravedni nestaju Shvatam da Gospod često upravlja okolnostima tako da moje misli usmeri u određenom pravcu. Baš jutros me neko pitao šta znače stihovi u Drugoj Solunjanima 2:6-7: Pa sada znate šta ga zadržava …… Continue Reading →

Lowell – Isaija – poglavlje 56

Milost za tuđince i izgnane Isaija 56 Približilo se Kraljevstvo Jedna od glavnih tema prethodnog poglavlja bila je glad i žeđ; u Blagoslovima, Isus je objavio: Blago gladnima i žednima pravednosti, jer oni će se nasititi (Matej 5:6). U ovom… Continue Reading →

© 2021 Potraga za Bogom — Powered by RETO IMA NADE