Potraga za Bogom

Category

Zakon Duha Života

Vaskrsenje Hristovo

VASKRSENJE MESIJINO MBS075 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum On nije ovde; vaskrsao je, baš kao što je i rekao. Dođite, pogledajte mesto gde je Gospod ležao, a onda brzo idite i kažite Njegovim učenicima: ‘Ustao je iz mrtvih i evo ide… Continue Reading →

Vaznesenje Hristovo

VAZNESENJE MESIJE MBS076 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum Pa kad to reče, bi uzdignut još dok su oni gledali … (Dela 1:9a)     UVOD  Vaznesenje Mesije ćemo pokriti u dva dela: prvo, istorija Vaznesenja i drugo, teološke implikacije, značenja i… Continue Reading →

Sedam Svetih Saziva Izraela

BLAGDANI IZRAELA MBS 062 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum   Ovo su blagdani Gospodnji, sveti zborovi šta ćete ih sazvati u njihovo određeno vreme. Levitski Zakon 23:4 UVOD Ovaj studio je o blagdanima Izraela, ili možda još određenije, o proročkom značenju… Continue Reading →

Anđelologija – Doktrina o Izabranim Anđelima

ANĐELOLOGIJA: DOKTRINA O IZABRANIM ANĐELIMA MBS073 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum Obucite svu bojnu opremu Božiju, da se mognete odupreti lukavstvima đavlovim. Jer nije nam boriti se protiv krvi i tela, nego protiv poglavarstava, protiv vlastī, protiv vladarā tame ovoga sveta,… Continue Reading →

Šta Biblija uči o grehu?

ŠTA BIBLIJA UČI O GREHU MBS 095 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum Sedam dana jedite beskvasni hleb; već prvoga dana uklonite kvasac iz svojih kuća. (Izlazak 12:15) Ova jako detaljna studija o tome šta Biblija uči o grehu protegnuće se na… Continue Reading →

Satanologija: Doktrina o Satani

SATANOLOGIJA: DOKTRINA O SATANI MBS 077 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum Obucite svu bojnu opremu Božiju, da se mognete odupreti lukavstvima đavlovim. Jer nije nam boriti se protiv krvi i tela, nego protiv poglavarstava, protiv vlastī, protiv vladarā tame ovoga sveta,… Continue Reading →

Deset Aspekata Našeg Spasenja

DESET ASPEKATA NAŠEG SPASENJA MBS 103 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum A Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što, još dok smo bili grešnici, Hristos je umro za nas (Rimljani 5:8) Postoje brojni termini i opisi koji uče istine povezane… Continue Reading →

Milost Božija

MILOST BOŽIJA MBS 098 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum   A ako milošću, nije više po delima; inače milost nije više milost (Rimljani 11:6)   Ova Mesijansko Biblijska studija govori o tome šta Biblija uči o milosti Božijoj, a tu temu… Continue Reading →

Pad Čoveka

PAD ČOVEKA MBS 088 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum   I zapovedi Gospod, Bog, čoveku govoreći: Sa svakoga drveta u vrtu slobodno jedi, ali s drveta spoznaje dobra i zla da nisi jeo! Jer u dan kad s njega pojedeš, zasigurno… Continue Reading →

Zašto Je Hristos Morao Da Umre?

ZAŠTO JE HRISTOS MORAO DA UMRE? MBS 014 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum   Knjiga rodoslova Isusa Hrista, sina Davidovog, sina Avraamovog (Evanđelje po Mateju 1:1)   UVOD Kako je čitav koncept umirućeg Mesije tako stran modernom Judaizmu, iako je jednom… Continue Reading →

© 2019 Potraga za Bogom — Powered by RETO IMA NADE