Potraga za Bogom

Category

Zakon Duha Života

Jevreji, Pagani i Hrišćani

MBS 007 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum I velik ću narod od tebe učiniti, i blagosloviću te, i uzveličaću ime tvoje, i sam ćeš biti blagoslov (Postanak 12:2) UVOD Ova studija je naslovljena „Jevreji, pagani, hrišćani.“ Pokušaćemo da pažljivo definišemo šta… Continue Reading →

Zašto Bog danas spašava Pagane?

MBS 027 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum ‘Evo, dolaze dani,’ reč je Gospodnja, ‘kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi savez’ (Jeremija 31:31) U poslednjim vekovima, pitanje koje se postavlja jeste da li Bog danas spašava Jevreje,… Continue Reading →

Kampanja Armagedon

MBS 004 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum I skupiše ih na mesto koje se hebrejski zove Armagedon (Otkrivenje 16:16) Dva događaja koja predtsvljaju dva klimaksa Velike nevolje jesu Kampanja Armagedon i Drugi dolazak Ješue (Isusa) Mesije. Izuzetno je velika količina podataka… Continue Reading →

Uslov za Spasenje – Fruchtenbaum

MBS 111 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum A svima koji ga primiše dade vlast da postanu deca Božija, onima koji veruju u ime njegovo (Jovan 1:12) Ova studija će dati odgovor na pitanje, „Šta tačno osoba treba da učini kako bi… Continue Reading →

Međustanje između smrti i vaskrsenja

MBS 104 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum na hvalu slave milosti njegove kojom nas pomilova u Ljubljenome (Efescima 1:6) Šta se događa kada osoba umre, i gde se tada tačno nalazi ta osoba? Ovo „međustanje između smrti i uskrsnuća“ razložićemo kroz… Continue Reading →

Psalam 90: Izlaganje

MBS 184 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum A na dom Davidov i na stanovnike Jerusalima izliću Duh milosti i molitava; i gledaće na me kojega su proboli (Zaharija 12:10) UVOD Kao uvod, valjalo bi napomenuti da podnatpis ispod broja i naslova… Continue Reading →

Vaskrsenje Hristovo

MBS075 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum On nije ovde; vaskrsao je, baš kao što je i rekao. Dođite, pogledajte mesto gde je Gospod ležao, a onda brzo idite i kažite Njegovim učenicima: ‘Ustao je iz mrtvih i evo ide pred vama… Continue Reading →

Nikodim: Rabinsko Pitanje

MBS 016 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum Isus odgovori: ‘Zaista, zaista, kažem ti, ako se neko ne rodi od vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božije (Jovan 3:5) UVOD Jedan od najintrigantnijih događaja u životu Mesije svakako je bio… Continue Reading →

Jevreji i Velika Nevolja

Mesijansko Biblijska Studija 002 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum Evo, dan Gospodnji dolazi, okrutan, s besom i gnevom žestokim, da zemlju u pustoš pretvori i da istrebi iz nje grešnike (Isaija 13:9)   UVOD Ova studija tiče se programa Velike nevolje… Continue Reading →

Mesto Mrtvih

MBS 107 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum A dogodi se da siromah umre i anđeli ga odnesoše u krilo Avramovo (Luka 16:22) UVOD Ova tema o mestu mrtvih biće razmatrana kroz pet glavnih kategorija.   I. NEVIDLJIVI SVET Prva glavna kategorija… Continue Reading →

© 2021 Potraga za Bogom — Powered by RETO IMA NADE