Potraga za Bogom

Category

Zakon Duha Života

33 Stvari: Studija o Pozicionoj Istini

TRIDESET TRI STVARI: STUDIJA O POZICIONOJ ISTINI MBS 110 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum na hvalu slave milosti njegove kojom nas pomilova u Ljubljenome (Efescima 1:6) Ovo je studija o trideset tri stvari koje se događaju svakom verniku u trenutku kada… Continue Reading →

Lokalna Crkva

LOKALNA CRKVA MBS 106 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum Starešine koji dobro upravljaju neka se smatra dostojnima dvostruke časti, poglavito one koji se trude u reči i nauku (I Timoteju 5:17) Dok Univerzalnu Crkvu definišemo kao entitet sastavljen od svih vernika … Continue Reading →

Službe Duha Svetoga

SLUŽBE DUHA SVETOGA MBS 066 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum  Ne po delima koja mi u pravednosti učinismo, nego po svom milosrđu On nas spasi, kupelji regeneracije i obnove po Duhu Svetome. (Poslanica Titu 3:5) UVOD   Službe Duha Svetoga proučavaćemo… Continue Reading →

Vaskrsenje Hristovo

VASKRSENJE MESIJINO MBS075 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum On nije ovde; vaskrsao je, baš kao što je i rekao. Dođite, pogledajte mesto gde je Gospod ležao, a onda brzo idite i kažite Njegovim učenicima: ‘Ustao je iz mrtvih i evo ide… Continue Reading →

Vaznesenje Hristovo

VAZNESENJE MESIJE MBS076 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum Pa kad to reče, bi uzdignut još dok su oni gledali … (Dela 1:9a)     UVOD  Vaznesenje Mesije ćemo pokriti u dva dela: prvo, istorija Vaznesenja i drugo, teološke implikacije, značenja i… Continue Reading →

Zašto Je Hristos Morao Da Umre?

ZAŠTO JE HRISTOS MORAO DA UMRE? MBS 014 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum   Knjiga rodoslova Isusa Hrista, sina Davidovog, sina Avraamovog (Evanđelje po Mateju 1:1)   UVOD Kako je čitav koncept umirućeg Mesije tako stran modernom Judaizmu, iako je jednom… Continue Reading →

Sedam Svetih Saziva Izraela

BLAGDANI IZRAELA MBS 062 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum   Ovo su blagdani Gospodnji, sveti zborovi šta ćete ih sazvati u njihovo određeno vreme. Levitski Zakon 23:4 UVOD Ovaj studio je o blagdanima Izraela, ili možda još određenije, o proročkom značenju… Continue Reading →

Anđelologija – Doktrina o Izabranim Anđelima

ANĐELOLOGIJA: DOKTRINA O IZABRANIM ANĐELIMA MBS073 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum Obucite svu bojnu opremu Božiju, da se mognete odupreti lukavstvima đavlovim. Jer nije nam boriti se protiv krvi i tela, nego protiv poglavarstava, protiv vlastī, protiv vladarā tame ovoga sveta,… Continue Reading →

Satanologija: Doktrina o Satani

SATANOLOGIJA: DOKTRINA O SATANI MBS 077 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum Obucite svu bojnu opremu Božiju, da se mognete odupreti lukavstvima đavlovim. Jer nije nam boriti se protiv krvi i tela, nego protiv poglavarstava, protiv vlastī, protiv vladarā tame ovoga sveta,… Continue Reading →

Šta Biblija uči o grehu?

ŠTA BIBLIJA UČI O GREHU MBS 095 Dr. Arnold G. Fruchtenbaum Sedam dana jedite beskvasni hleb; već prvoga dana uklonite kvasac iz svojih kuća. (Izlazak 12:15) Ova jako detaljna studija o tome šta Biblija uči o grehu protegnuće se na… Continue Reading →

© 2020 Potraga za Bogom — Powered by RETO IMA NADE