KAKO I ZAŠTO DO NAS?

Tema Učeništva danas je česta tema rasprava. Ljudi se pozivaju da postanu učenici bez ikakve definicije pojma i bez jasnog pojašnjenja zahteva koje Gospod stavlja pred one koji jesu Njegovi učenici. Stoga se o ovom važnom pitanju ne može doneti inteligentna odluka. Učeništvo se često poistovećuje sa spasenjem i jednako često se pogrešno postavlja kao uslov da se postane hrišćaninom. Krajnji rezultat je zbunjenost mnogih u vezi svog odnosa sa Isusom Hristom.

J. Dwight Pentecost (iz predgovora knjige “Dizajnirani za Učeništvo.”

REČ UREDNIKA

Ova stranica je nastala iz želje da se pomogne ljudima u veri da rastu i da sazrevaju, kako bi se i na taj način mogao proslaviti naš Gospod Isus Hristos.

Nema istinskog duhovnog rasta bez učeništva. Jako je važno za naš duhovni život i rast da znamo da li smo učenici zato šta to mi kažemo ili smo učenici zato šta to kaže Reč Božija o nama.

Kada je naš Gospod počeo da poziva Svoje učenike oni su gotovo u pravilu vodili anonimne i beznačajne živote. To što su počeli da slede Njega dovelo ih je, u vremenu Njegove zemaljske službe, na uzvišeni položaj, i njihovi životi su jako brzo itekako dobili na važnosti. Dobili su vlast da izgone zloduhe, da ozdravljaju, da podižu mrtve, da propovedaju (Matej10:7-8). Petar je pred učenicima imao objavu od Boga Oca o tome da je Isus Hristos, Sin Boga živoga (Matej 16:15). Čak je i kralj Irod čuo za sve što se događa i bio je u nedoumici zbog toga što su ti ljudi činili (Luka 9:7).

Uistinu, tim ljudima je iskazana čast koja je u Starom zavetu bila rezervisana samo za proroke, za sveštenike, za pomazanike Božije; pa ipak, sve to što su primili nije bilo dovoljno da bi bili učenici, jer posle svih tih događaja čitamo: “Hoće li neko za mnom poći, neka se odrekne samoga sebe, i neka svaki dan uzme svoj krst, i neka me sledi. Jer ko god hoće život svoj spasiti, izgubiće ga, a ko god izgubi svoj život Mene radi, taj će ga spasiti.” (Luka 9:23-24).

Pa onda opet u četrnaestoj glavi istog evanđelja (Luka 14:26-35), Isus zadaje i pojašnjava uslove koje Njegov učenik mora da ispuni.

Da, životi tih ljudi su se bitno promenili, i primili su milost i čast koja nadilazi zemaljsko, ali još uvek im je trebalo objašnjavati šta znači da je neko učenik. Jer ne čini nas učenicima ono šta smo primili od Gospoda, već ono šta smo odlukom svoje volje mi spremni dati Njemu. Naša odluka da prihvatamo Njegov jaram i Njegovu vlast nad svojim životom.

Apostol Pavle, otvarajući Poslanicu Rimljanima kaže da zahvaljuje Bogu što se njihova vera navešćuje po celom svetu (Rimljani 1:8), a onda u petnaestom stihu iste glave kaže: “Spreman sam, koliko je do mene, i vama u Rimu navestiti evanđelje.” Dakle Pavlovo evanđelje je upućeno vernicima, ne nevernicima. Onda počinje da ih podučava o pravednosti Božijoj, o Otkupljenju, o grehu, o Izraelu, i o još mnogo toga, da bi tek u dvanaestoj glavi rekao: “Zaklinjem vas stoga,” zbog svega što je do tada rekao, zbog svega što su razumeli; zato ih zaklinje: “Zaklinjem vas stoga, braćo, milosrđem Božijim da prinesete sebe kao žrtvu, živu, svetu, Bogu ugodnu, kao svoje duhovno bogoslužje.”

Tek tada, kada čovek počne razumeti duboke istine Božije i moć poziva Božijeg, tek tada i zbog toga Pavle upućuje poziv na Učeništvo.

Želja je da ova stranica pruži široku lepezu različitih mišljenja unutar tela protestantskog konzervativnog hrišćanstva, bez denominacijskih ograničenja, ali sa puno poštovanja prema svačijem mišljenju. Činimo dostupnim na Srpskom jeziku tekstove za koje verujemo da jesu zdrava hrišćanska literatura koja će Vas, nadamo se, odvesti u dublje i intimnije poznavanje Reči Božije.

 

Ukoliko nas želite nešto pitati, ili komentarisati, ili jednostavno tragate za još literature, kontaktirajte nas putem mejlova:

biblijskedoktrine@gmail.com

ili

potragazabogom1@gmail.com

Takođe Vam preporučujemo i naš Youtube kanal

https://www.youtube.com/channel/UCrsdq8yrel_umyejJRJtc2Q?view_as=subscriber

Branko Gotovac, autor i urednik stranice: potraga za Bogom