Četiri mlada Jevreja u Vavilonu

Knjiga Proroka Danila

neki su … zatvorili usta lavovima, pogasili silinu ognja …
(Jevrejima 11:33,34)

Poglavlje 1:1-7

Treće godine kraljevanja Jehojakima, cara Judina, dođe Nabuhodonosor, car Vavilona, na Jerusalim i opsede ga. I Gospod mu predade u ruke Jehojakima, kralja Judina, i deo predmeta iz Doma Božijega, i on ih dopremi u zemlju Šinar u dom svojega boga; i unese predmete u riznicu boga svojega. Onda car reče glavnom evnuhu Ašpenazu, da dovede neke od sinova Izraelovih, uključujući i one iz kraljevskog potomstva i one od uglednikā; dečake na kojima nema nikakve mane, nego su pristala izgleda i obdareni svakom mudrošću i potkovani znanjem i razboriti u zaključivanju, i koji imaju sposobnost da stoje na carevu dvoru i da ih pouče knjigama i jeziku Haldejaca. I odredi im car svakodnevni obrok od careve hrane i od vina koje on pije; i odredi da ih othranjuju tri godine, a po isteku toga roka stajaće pred carem. Među njima behu i neki od sinova Judinih: Danilo, Ananija, Mišael i Azarja. A glavar evnuha dade im nova imena, i to: Danilu dade ime Valtasar, Ananiju Šadrah, Mišaelu Mešah, a Azarju Avednego.

Kada započnemo sa čitanjem prvog poglavlja Knjige Proroka Danila odmah uočavamo i učimo dve stvari: prvo; Biblija nam omogućava da uskladimo svoja saznanja o dešavanjima kroz istoriju čovečanstva. Daje nam mogućnost da ta dešavanja smestimo tačno na mesto gde su se dogodila i potvrđuje nam vladare, narode i istorijska kretanja za koja znamo da su istorijski tačna i daje nam tačne datume, vremena u kojima su svi oni imali svoju ulogu. Vavilon ima važnu ulogu u Bibliji, a njegova istorija započima u knjizi Postanka. U ovom našem studiju, ulazimo u vreme kada je ovo carstvo doseglo svoju slavu. U prvom stihu čitamo o jednom od osvajačkih pohoda Cara Nabuhodonosora II, on je sin Nabopolasara, koji je razorio Asirski imperij i pretvorio Vavilon u svetsku silu kakvog ga zatičemo u vremenu Proroka Danila.

Drugo; Izrael je uvek na neki način umešan, uvek je nekako povezan sa najmoćnijim silama na kugli zemaljskoj. Svemogući Bog, po čijoj reči je univerzum dozvan u postojanje, izabrao je da bude Božanski kralj nad relativno malim narodom. Međutim, ovaj narod, nikada nije bio, niti je sada, bez značaja na svetskoj pozornici. Ovo svakako treba povezati sa činjenicom, barem jednim delom, da je taj narod uvek povezan sa najmoćnijim silama na planeti.

U danima kada su Faraoni Egipta vladali svetom, mladi Jevrejski rob po imenu Josif, postao je upravitelj i drugi do samog kralja. Mnogo godina posle, Egipat će učiniti robovima naciju kojoj je pripadao Josif, ali njihov Bog, Jahve, natprirodno će ih osloboditi i postaće poznat, i postaće strašan za sve narode. Vekovima posle, Asirija će izrasti u moćnu silu i osvojiće deset Izraelskih severnih plemena. Vavilon će poraziti Asiriju i okupiraće Judeju i čitav jug Izraela.

To nas dovodi u vreme ove knjige, ali Danilo će prorokovati i o drugim velikim nacijama sa kojima će se Izrael susretati u budućnosti … Persija, Grčka i Rim. Danilo će reći i više od toga … dosegnuće i u XXI vek i govoriće nam o najozloglašenijem imperiju od svih pre njega, o carstvu koje će vladati zemljom u poslednjim danima. Gospod će, kroz nemoć male zemlje otkriti Svoju moć svetu. Ovo je uvek Njegov način da očituje Svoju slavu u njenom najsjajnijem svetlu … kroz slabost i nemoć ljudsku.

Većina vas koji ovo čitate verovatno znate da je Izrael bio podeljen u dve nacije, tokom svoje ranije istorije … Izrael na severu i Juda na jugu. Već smo pomenuli da je Severno Kraljevstvo porazila Asirija i oni su prestali da postoje kao narod. To je učinilo da Juda nastavi sam ulogu naroda Božijeg i od tada se njihova nasledna dinastija kraljeva nastavila sa Ezekijom.

Nakon još nekoliko generacija kraljeva, Judejsko kraljevstvo približilo se svom kraju. U tom vremenu je vladala konfuzija oko toga ko treba da bude kralj. Jevreji su postavili Jehoahaza, sina Josijinog, koji je bio kralj pre toga, davši mu tako prednost pred njegovim starijim bratom Jehojakimom. Međutim, Egipatski kralj detronizirao je Jehoahaza i na njegovo mesto postavio Jehojakima.

Jehojakim je bio idolopoklonik koji je decu prinosio kao žrtve, a nacija ga je sledila. Progonio je proroke, spalio je prvu kopiju proroštava Jeremije proroka i bacio ga u tamnicu. U najmračnijem trenutku istorije Jude, taj kralj je živeo u luksuzu i tlačio je svoje podanike.

Pločice koje su nađene u Vavilonu, datiraju iz 595 stare ere i 570. Navode popis životnih namirnica, ulja i ječma, koje su izdane iz kraljevih magacina svrgnutom Jehojakimu i njegovoj pratnji. Ovo potvrđuje Biblijski izveštaj o postupanju prema tom svrgnutom kralju iz 2. Carevima 25:27. Jehojakim je pušten od strane Nabuhodonosorovog naslednika u tridesetsedmoj godini svog sužanjstva (561 stare ere).

Kako je samo tipično za ljudsku izopačenost da umesto da odgovori na Gospodnja upozorenja, kada se suoči sa smrtnom pretnjom, krene da jede, pije i da se ženi i udaje. Međutim, Božanski princip je taj koji određuje konačan ishod, a to je pravilo kojeg bi se mudri trebali čvrsto držati: Vodi li ko sužanjstvu, u sužanjstvo će da ide; ubije li ko mačem, treba ga mačem ubiti. Ovde je postojanost i vera svetih (Otkrivenje 13:10). Jehojakim je ubijen u Jerusalimu, njegovo telo odvučeno je izvan grada i ostavljeno bez da se pokopa (Jeremija 22:18,19,30). Nekoliko godina posle, njegov osamnaestogodišnji sin, Joahin, odveden je u Vavilonsko ropstvo gde je i proveo sledećih 37 godina.

Jehojakim je još uvek bio živ kada je otpočela opsada Jerusalima, Nabuhodonosor ga je prvo stavio u okove, ali je potom ubijen. U tom trenutku, započima 70 godina zatočeništva, o kojima je prorokovao Jeremija, započima sa odvođenjem prvih zatočenika u Vavilon. Danilo je video i početak i svršetak tih 70 godina.

Danilo je znao važnost i zapisao je o Nabuhodonosorovom uzimanju posuda iz Hrama u Jerusalimu. Imperator je bio jako religiozan čovek i on je u tome video više od samo stvari, koje će on da nadoda svom blagu kako bi povečeo svoje bogatstvo ili bogatstvo svoje zemlje. Za njega je to bilo znamenje koje je pokazivalo da je ono šta je uzeo još jedna pobeda njegovog boga, ovog puta nad Bogom Jude. On je te posude smestio u riznicu kuće svoga boga.

Vrhovni bog Vavilona je bio Bel ili Vaal. Još dva božanstva koja su imala važnost su Nebo, po kojem je Nabuhodonor i dobio ime i Aštarta, ili Astarot. U Otkrivenju Vavilon je nazvan, majkom svih bludnica, i to ime govori o njegovim korenima i uticaju na idolopoklonstvo i religije ovog sveta. To datira tamo od Kule Vavilonske i širi se sve do Srednjeg Istoka i do Fenikije (Tira, dome Jezavele, i Sidona), do Haldeje, Moava, Hanana i drugih naroda. Oni su postali idolopoklonička zamka za Izrael, iznova i iznova. Živeli su i u vremenu Rima, tamo je Bel postao Jupiter, Nebo je postao Merkur, a Aštarta je postala Venera. Možemo pretpostaviti da oni postoje i danas u nekakvom obliku ili formi i da će nastaviti da postoje sve do kraja vremena.

Naravno, Nabuhodonosor nije imao pojma o disciplini Božijoj prema Njegovom narodu. Da je išta znao, video bi iznad onoga šta oči mogu da vide, da zapravo nema ništa šta bi dalo slavu njegovom bogu. Božija suverena ruka bila je iznad svih tih dešavanja: I Gospod mu predade u ruke Jehojakima, kralja Judina, i dio predmeta iz Doma Božijega.

Nabuhodonosor je naredio svom glavnom evnuhu, Ašpenazu, da odvoji mlade momke iz plemenitaških porodica i iz Davidove loze. Očigledno je želeo da mu neki od njih, na neki način služe u njegovom upravljanju, ali ne znamo koju je tačno službu imao na umu. Izgleda kao da je ta služba trebala da uključi i duhovnu i religioznu poziciju. Nama je omogućeno da proučavamo uzvišene i večne namere Božije.

Imperator je tragao za plemenitaškom krvnom linijom i za dobrim odgojem, za mladićima bez ikakvog nedostatka, fizičkog ili psihičkog, trebalo je da dobro izgledaju, da budu inteligentni, budni i obrazovani u logici i zdravom rasuđivanju. Najveća snaga svake nacije su njeni ljudi, a u ovim mladim Jevrejskim momcima, car je zasigurno pronašao i više nego je očekivao. Jevreji misle da je Danilo bio potomak kralja Ezekije.

Mladići su ubačeni u trogodišnji program, u kojem su učili književnost i jezik Haldejaca. Njihova imena su promenjena i Danilovo novo ime imalo je svoje poreklo u bogu Vavilona. Ime Danilo, što znači sud Božiji, promenjeno je u Valtasar, što znači Belov knez. Ananija, što znači Onaj koji je milošću predan Jahvi, nazvan je Šadrah, Mladi prijatelj od Kralja. Mišael, što znači, koji jeste šta Bog jeste, nazvan je Mešah, mala ovca. I napokon, Azarja, što znači, onaj kome Gospod pomaže, nazvan je Avednego, Sluga od Nega, ili Neba, a to je bog kojeg će Rimljani nazvati Merkur. Oni su uza sve to trebali i da se udomaće u Haldejskom načinu ishrane.

Nema opšte potrebe da rastežem činjenično stanje kako bi pokazao da su metode Nabuhodonosora iste kao i metode kojima se ljudi služe i u ovo naše vreme kako bi manipulisali drugima. Neke od ovih taktika ja sam lično video, čak i u radu u misijama, u kojima se obraćenici skoro pa teraju da se saobraze sa predrasudama misionara, sa načinom razmišljanja, oblačenja, muzike, čak i sa odabirom instrumenata, a sve to kako bi se služilo. Jedna Američka gospođa poreklom indijanka, koju sam lično poznavao, otišla je da živi u misionarski internat, davno pre, dok je još bila mala devojčica. Studenti su tamo bili prisiljavani da govore samo na Engleskom i čak su bili fizički kažnjavani, kada god bi ih se čulo kako govore maternjim jezikom. Naš sin, Steven, koji živi na Aljasci, pričao nam je o Eskimima, koji su bili podvrgnuti sličnom tretmanu od strane misionara, samo jednu generaciju pre ove sadašnje.

Pre nego su Danilo i njegovi drugari mogli biti od bilo kakve vrednosti Nabuhodonosoru, morali su da prođu kroz Vavilonski sistem deprogramiranja i ponovnog programiranja … jednostavnim rečima kazano, trebalo je da im se ispere mozak, a onda da ih se iznova poduči i nauči Vavilonskim načinima i kulturi življenja.

Nacisti i Komunisti su se takođe koncentrisali na mlade, zanemarujući odrasle. Primite k srcu ovo upozorenje, oni koji ste roditelji Hrišćani; svetski sistem posvuda lukavo cilja naše mlade, a iza svega toga stoji demonska moć samog pakla! Postoje učitelji i profesori u ovom svetskom obrazovnom sistemu, koji su prisno povezani sa vražjim delom da indoktriniraju mlade Hrišćane da prihvate njihov mentalni sklop.

Sa stajališta ovoga sveta, ovoj četvorici tinejđera stigla je ponuda kakva se dobija jednom u životu. U njihovom vremenu, Vavilon je posedovao najbolju literaturu i najbolje studije jezika koje je svet mogao da ponudi. Bili su ubačeni u najbolju školarinu, na najvišem nivou ‘Univerziteta u Vavilonu’. Njihovi umovi bili su kulturološki oblikovani od najslavnijih predavača njihovog sveta. Nemojmo zaboraviti da im je ponuđen najbolji mogući jelovnik kraljevske kuhinje. Zapravo, bila su to jela koja je jeo sam kralj. Vino je bilo bez konkurencije, a životni stil bio je sama esencija luksuza. Na kraju svog školovanja očekivala ih je izuzetno važna i uzvišena služba i položaj.

Oni koji se nalaze u ovozemaljskim učionicama raznih instituta i univerziteta trebalo bi da budu čvrsto utemeljeni u Božijim načinima i putevima i trebalo bi da su uvek budni za Reč Božiju. Svakako je za njih imperativ da ne postanu bezbrižni, ili da im se dogodi da minimaliziraju opasnost koja im preti! Izuzetno snažan psihološki pritisak je na mladim Hrišćanima koji se nalaze na ovakvim mestima. Mnogi izgube svoju veru, a mnogi i svedoče da je njihova vera bila dovedena do ruba ponora. Niko od ova četiri Jevrejska dečaka, niti njihove porodice, ne bi izabrali ovu sudbinu za njih. Sa mesta odakle Gospod gleda, oni nisu dovedeni u Vavilon da nauče o trgovini, niti da bi napredovali u svojim karijerama. Gospod ih je u Svom suverenom planu postavio tamo zbog večnih ciljeva i večnih razloga. Zato šta to jeste tako, On im je dao snagu, ne samo da budu tamo, nego da tamo budu više nego pobednici i da utiču na druge, a nikako da oni budu pod tuđim uticajem. Istu stvar će On i danas da čini sa onima koje pozove u slične okolnosti.

 

Lowell Brueckner