1. Danilo stoga uđe k Ariohu koga kralj beše odredio da pogubi vavilonske mudrace. Dođe i ovako mu reče: „Nemoj pogubit mudrace vavilonske. Uvedi me pred kralja, i ja ću kralju pokazati značenje.“
 2. Tada Arioh žurno uvede Danila pred kralja i ovako mu reče: „Našao sam čoveka, jednog od sinova progonstva Judina, koji će kralju reći značenje sna.“
 3. Car odgovori i reče Danilu, kome ime beše Valtasar: „Možeš li mi reći san koji sam video i njegovo značenje?“
 4. Danilo odgovori pred kraljem i reče: „Tajnu – za koju je pitao kralj – mudraci, zvezdoznanci, čarobnjaci i gataoci ne mogahu pokazati kralju.
 5. Ali ima Bog na nebu koji otkriva tajne i On je obznanio kralju Navuhodonosoru ono što će biti na svršetku dana. Evo, ovo je tvoj san i viđenja glave tvoje na postelji tvojoj.
 6. Tebi su, kralju, na tvojoj postelji nadošle misli tvoje o tome šta se ima dogoditi posle – i Otkrivatelj tajni obznanio ti je šta se ima dogoditi.
 7. Što se pak mene tiče, ova tajna nije mi otkrivena zato što bih imao više mudrosti od bilo kog živog, nego zato da se kralju saopšti značenje i da upoznaš misli srca svoga.

Ko bi, sem Boga samoga, mogao da izdvoji izuzetne ratnike molitve, one koji su, među svim velikim ljudima Starog Zaveta, pred Njegovim tronom bili posebno moćni u molitvi? Preko Jezekilja je pomenuo samo trojicu: Noja, Jova i Danila (Jezekilj 14:14, 20). Već smo govorili o nekim od zadivljujućih duhovnih kvaliteta ovog mladića, Danila. U poslednjem studiju, čitali smo o njegovoj mudrosti i diskcreciji.

U molitvi, Gospod je s Danilom podelio san koji je dao Navuhodonosoru; opremljen takvim zapanjujućim otkrivenjem, Danilo je bio spreman da se pojavi pred najmoćnijim čovekom na zemlji. Kako da objasnim šta je Bog stavio pred nas u ovom odeljku svetih Spisa? Kako da uopšte pišem o natprirodnom pomazanju za ovog Judejina, koji će stajati u prisustvu vavilonskog cara? Bog, Sveti Duh je na njemu; verujem da će On našem duhu, ako ne umu, otkriti Božansku realnost.

Potrebno je, isto tako, da budemo u stanju da uvidimo neverovatan značaj ovog sna. To je ključ za razumevanje sveta i njegovog sistema – temeljni faktor ovog proroštva. Kao prvo proroštvo u ovoj knjizi otkriven je san koji pokazuje značenje koje je, iz Božijeg ugla, vavilonska imperija imala u istoriji. Zatim nastavlja da govori o tri buduće političke sile, a potom se proteže kroz vekove, dosežući kraj vremena. Šire od onog što se u to vreme događalo u Vavilonu, Bog kroz Danila saopštava poruku svima onima kojih se tiče Njegov plan.

Danilo govori nadzorniku straže i glavnom egzekutoru, moleći za život svih duhovnih ljudi koji su izneverili cara. Traži prijem kod cara, uveravajući nadzornika da sa sobom nosi Navuhodonosorov san i njegovo tumačenje. Arioh ne časi časa da ga odvede k caru. Kroz ovo predivno otkrivenje u Reči Božijoj, možemo da mu se pridružimo.

Arioh ga formalno predstavlja: Našao sam čoveka, jednog od sinova progonstva Judina, koji će kralju reći značenje sna. Nadzornik je spreman da se izloži životnoj opasnosti; toliko je uveren da Danilo neće razočarati kralja ili dovesti sebe u opasnost da ga k caru uvodi bez najave, narušavajući time njegov raspored. Navuhodonosor se obraća čoveku kojeg zna kao Valtasara, što je ime njegovog boga.

Videćete da car, kao i u slučaju drugih mudraca, zahteva od Danila da mu saopšti i san i njegovo značenje. To će biti dokaz njegove nadnaravne moći. Ovaj sluga Božiji počinje uzdižući Gospoda, predstavljajući Njegove neuporedive vrline i govoreći o Njegovoj zainteresovanosti za poslove čoveka. To je prioritet, iznad detalja sna; prvo Bog sna, a potom sam san.

Danilov Bog je jedinstven i On stoji sam u toj zadivljujućoj osami i sveznanju: Tajnu – za koju je pitao kralj – mudraci, zvezdoznanci, čarobnjaci i gataoci ne mogahu pokazati kralju, započinje Danilo. Govori o večnom Bogu neba koji poznaje budućnost kao da je istorija. Ne samo da je poznaje, već je On taj koji je suvereno planira i čini da se ona dogodi.

Osim što vidi san, Danilo je gledao i unutrašnjost careve spavaće sobe, za vreme dok je ovaj spavao, a mogao je da zaviri i u njegovu glavu. Navuhodonosor će upravo saznati za Boga koji ljudima otkriva tajne. Upravo je to i učinio, dajući caru ovaj san i birajući ga za kanal preko kojeg će obznaniti budućnost istorije sveta. Danilo koristi termin koji ukazuje na dane Mesije – svršetak dana – koji su zasigurno uključeni u san.

Pre nego što nastavi, Danilo mora da pruži još jedno razjašnjenje, kako bi bio siguran da neće njemu pripasti slava za učestvovanje u ovoj stvari. Suštinski je važno za svakog Božijeg čoveka ili ženu da ovo učini jasnim; to važi i za Danilovo vreme i za Novi Savez. Petar je rekao: Ljudi, Izraelci, što se ovome čudite? Ili što upirete pogled u nas kao da smo svojom silom ili pobožnošću učinili da on hoda? Danilo obznanjuje da je deo konačnog čovečanstva. Bog neće i ne treba da deli Svoju slavu.

 1. Ti si, kralju, imao viđenje: i gle – jedan veliki kip. Taj je veliki kip, koji beše izuzetnog sjaja, stajao pred tobom; a izgled njegov beše strašan.
 2. Tom kipu glava beše od čistog zlata, prsa njegova i mišice njegove od srebra i bedra njegova od bronze,
 3. noge mu od gvožđa, a stopala mu delom od gvožđa, a delom od gline.
 4. Ti si nastavio promatrati dok se odjednom, a da rukama nije bio ni taknut, ne odvali kamen i udari u kip, u njegova stopala od gvožđa i gline, i smrska ih.
 5. Tako se odjedanput smrskaše gvožđe, glina, bronza, srebro i zlato, i postadoše kao pleva s gumna u leto; i odnese ih vetar, i nijednome od njih ne nađe se trag. A kamen koji beše udario u kip postade velika gora i ispuni svu zemlju.
 6. Ovo beše san, a pred kraljem ćemo reći i značenje njegovo.

Ovo je san, dat Navuhodonosoru i otkriven Danilu, kao odgovor na molitvu. To je viziija moćnog lika koji uliva strah i snažno isijava. Pogled na njega ulivao je strah posmatraču.

Statua je načinjena od različitih metala; njena glava je od finog zlata. Grudi i ruke su od srebra, a središnji deo i bedra su bronzani. Noge su gvozdene, dok su stopala delimično od gvožđa, a delimično od mešavine u čiji je sastav ušao jedini nemetal. U pitanju je glina, koja pokazuje slabost ovog lika. Gotovo bukvalno, radi se o ‘Ahilovoj peti’.

Ponavljam da Bog Danilu nije samo pokazao lik, već prorok, isto tako, može gledati kralja dok posmatra taj lik. Izdvaja poslednji segment i naglašava: Ti si nastavio promatrati dok se odjednom, a da rukama nije bio ni taknut, ne odvali kamen. Lik je, kao što je slučaj s metalima, oblikovan od ljudi, ali nema čoveka koji može staviti ruku na Kamen. To je već Božanska intervencija, nešto što isključivo dolazi od Svemogućeg, protiv lika. U skladu s Božanskim principom, Kamen je, u očima ljudi, malen u poređenju s kipom, ali unutar njega je skoncentrisana sila.

Kamen pogađa kip u stopala i lomi ih. Posledice udarca se šire na telo, noge, središnji deo, grudi, ruke i glavu – sve se, u jednom trenu, raspada do mere da postaje lagano poput pleve. Sve biva odneto vetrom bez traga.

A kamen, ovo je jedno od „a“ iz Reči Božije koje menja sve na zemlji, donosi revoluciju i transformiše istoriju. Koncentrisana esencija Stene narasta do ogromne planine koja ispunjava čitavu planetu. Možemo samo zamisliti zanesenost cara, dok Danilo bez greške i sa svim detaljima iznosi pred njega ono što je usnio. Danilo zaključuje: Ovo beše san, a pred kraljem ćemo reći i značenje njegovo.

 1. Ti si, kralju, kralj nad kraljevima, jer Bog nebeski tebi dade kraljevstvo i silu, snagu i slavu.
 2. I gde god boravili sinovi ljudski, zveri poljske ili ptice nebeske, On ih je predao tebi u ruke i postavio te gospodarom nad svima njima. Ti si ona glava od zlata.
 3. Ali će posle tebe ustati drugo kraljevstvo, slabije od tvoga, pa sledeće, treće kraljevstvo, od bronze, koje će gospodariti svom zemljom.
 4. A četvrto će kraljevstvo biti jako poput gvožđa, jer gvožđe sve satire i krši; i kao što gvožđe lomi, to će kraljevstvo satrti i slomiti sva ona ostala kraljevstva.
 5. A to što si video stopala i prste, delom od lončarske gline, a delom od gvožđa – kraljevstvo će biti razdeljeno; ipak, imaće nešto od čvrstoće gvožđa, budući da si video gvožđe pomešano s kalnom glinom.
 6. Prsti stopala behu pak delom od gvožđa, a delom od gline – kraljevstvo će biti delom jako, a delom krhko.
 7. A to što si video gvožđe pomešano s kalnom glinom – oni će se pomešati sa semenom ljudskim, ali neće prionuti jedan uz drugoga, kao što se ni gvožđe ne može pomešati s glinom.

„Mi.“ Pošto su njegova tri druga molila zajedno s njim, Danilo s njima deli zasluge za tumačenje sna. Vidimo ne samo njegovu poniznost, već i nesebičnost. Sada počinje da iznosi tumačenje, za čim je Navuhodonosor tako dugo čeznuo. Počinje s objašnjenjem značenja zlatne glave.

Bog je postavio cara u jedinstven položaj. U knjizi Otkrivenja, pominje se sedam moćnih svetskih imperija, počev od Egipta, za kojim sledi Asirija, a potom one koje sada imamo pred sobom (Otkrivenje 17:10). Govori se o carevima jer carstvo obično predstavlja jedna istaknuta glava, kao što je to Navuhodonosor u slučaju Vavilona. On je kralj kraljeva, jer pod sobom ima kraljeve koji zavise od njega i vlada kao vrhovni monarh, imajući moć koja prevazilazi bilo koga ko će doći posle njega. Takav će barem biti njegov stav, sve do dolaska konačnog svetskog diktatora.

Bog je Navuhodonosoru pokazao pet konačnih carstava, započinjući s vavilonskom imperijom. Moramo naučiti, baš kao i ovaj imperator, da je on pod suverenom upravom Svemogućeg Boga; nema ništa sem Božanskog dopuštenja. Vlada nad ljudima i, kao što je isprva bio plan i sa Adamom, odgovoran je i za kraljevstvo životinja i ptica. Odgovaraće Tvorcu za svoj stav prema prirodi. Jeremija potvrđuje otkud caru ta vlast (Jeremija 27:4-8).

U poređenju s carstvima koja će uslediti, vavilonsko je na najvišem nivou po striktnosti diktature, sa Navuhodonosorom kao vođom, ali i po lepoti grada. Nakon vavilonske, došla je medijo-persijska imperija, ali je bila za stepen niža; njena centralna uprava bila je oslabljena nezavisnošću njenih provincija. Kao grčki car, Aleksandar Veliki bio je moćan osvajač; međutim, živeo je kratko, tako da su narodi koje je osvojio bili podeljeni između njegova četiri naslednika.

Na kraju, Rimsko carstvo je posedovalo moćnu vojsku, ali nerazvijenu kulturu. Grčka kultura i religija nastavile su da dominiraju kroz čitav rimski svet. Obratite pažnju na to da peto carstvo nije pomenuto, već se stopala i prsti posmatraju kao deo nogu. Verovatno bismo mogli da kažemo da je Rimsko carstvo i dalje živo u evropskom društvu i da će, u poslednjim vremenima, obnoviti svoju dominaciju.

Stopala i prsti sačinjeni su od mešavine gvožđa i gline – bez hemijske reakcije između dva metala. Nisu stopljeni, već su samo lagano spojeni zajedničkom vezom. Iz teksta se jasno vidi da ovo predstavlja savez nacija, od kojih su neke snažne, a druge slabe, koje su, suštinski, međusobno podeljene, ali ostaju u nekakvoj labavoj zajednici.

Bog je ove svetske sile pokazao kao da su jedno i On ih tako i vidi. Važno je da ovo shvatimo jer ćemo naučiti da će, barem u jednom slučaju, dve različite upravljačke glave biti smatrane jednim. To će puno kasnije stići na red. Upravo zbog ovog insistiranja na „jednosti“, drugo poglavlje Danila je veoma važno u proročkoj reči.

Velike ljudske imperije ujedinjene su u jedan svetski sistem koji bi se mogao nazvati Carstvo Antihrista. Dele jedan pogled na svet – s jednim ključnim negativnim ciljem i jednim velikim pozitivnim planom; jedinstveni su u protivljenju Kraljevstvu Božijem: Digoše se kraljevi zemaljski i vladari se udružiše zajedno protiv Gospoda i protiv Pomazanika njegovog: „Raskinimo sveze njihove i zbacimo sa sebe užad njihovu (Psalam 2:2,3). Svrha ovakvog postupanja je da se čovek učini bogom, stvaranje superčoveka. Bićete kao bogovi (Postanak 3:5). Mnogi vladari, vođeni od palog anđela, Lucifera, imali su ovakav stav.

 1. I u dane tih kraljeva Bog nebeski podići će kraljevstvo koje nikada neće propasti, i to kraljevstvo neće ostaviti drugom narodu; ono će satrti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati doveka.
 2. Kao što si video da se od gore odvalio kamen, a da rukama nije bio ni taknut, te je smrskao gvožđe, bronzu, glinu, srebro i zlato – veliki Bog obznanio je kralju šta će se dogoditi posle ovoga. Dakle, san je istinit, a značenje njegovo pouzdano.
 3. Nato kralj Navuhodonosor pade na lice svoje i pokloni se Danilu, te zapovedi da mu prinesu prinosnicu i kad.
 4. Kralj odgovori Danilu i reče: „Doista, vaš Bog – on je Bog nad bogovima i Gospodar nad kraljevima i otkrivalac tajni, kad si mogao otkriti ovu tajnu.“
 5. Tada kralj uzvisi Danila i nadari ga mnogim bogatim darovima; i postavi ga za upravitelja nad svojom pokrajinom vavilonskom i poglavarom nad svim mudracima vavilonskim.
 6. Danilo zatraži od kralja, te on postavi Šadraha, Mešaha i Avednega nad upravom pokrajine vavilonske. A Danilo ostade na carskom dvoru.

Kada budemo nastavili izučavanje Danila, mnogo više ćemo naučiti o nastanku ovog lika i konačnoj etapi, koju predstavljaju stopala. Svakako ćemo stvari dodatno prosvetliti knjigom Otkrivenja. Danas, ta konačna faza nije u potpunosti nastupila, mada je vrlo moguće da smo svedoci njenog započinjanja. Ovo je kraljevstvo poslednjeg dana ili, modernim rečnikom, vlada poslednjeg dana, na šta će Gospod s neba odgovoriti formiranjem Svog kraljevstva na zemlji.

Božije kraljevstvo na zemlji biće neuništivo, nepokorivo, carstvo kojim će upravljati car koji ne umire. Niko Ga ne može i neće zameniti. Odgovarajući na molitve svog naroda, spustiće se s neba, u neopisivoj snazi, i udariće postojeću vladu od gvožđa i gline – vladu kojom upravljaju antihrist i lažni prorok; njih će baciti u Jezero gorućeg sumpora. Čitav ljudski sistem će se urušiti, a Hristos će sesti na presto. Kraljevstva ovog sveta postaće kraljevstva našeg Gospoda i Njegovog Hrista. On će vladati zemljom u periodu od hiljadu godina, što će se nastaviti doveka. Svi ovi događaji su jasno naznačeni u Pismima. Dakle, san je istinit, a značenje njegovo pouzdano.

Bog je Navuhodonosra video kao prikladnog da sa njim podeli budućnost carstava. S velikom pažnjom je slušao, ali u trenutku kada Danilovo tumačenje dostiže vrhunac, on pada ničice na pod, oboren i obuzet realnošću večne istine. Sem Danila, među Božijim ljudima samo je još prorok Jeremija došao do ove spoznaje; Navuhodonosor je prema njemu blagonaklono postupao (Jeremija 39:11-14). U skladu sa svojim paganskim mentalitetom, on slavi Danila kao osobu, čoveka koji predstavlja svoga Boga, ali, kao nikada ranije u svom životu, prepoznaje realnost suverenog Gospoda koji je nad svime: Doista, vaš Bog – on je Bog nad bogovima i Gospodar nad kraljevima i otkrivalac tajni, kad si mogao otkriti ovu tajnu.

Danilo je uzdignut na mesto koje je Bog pripremio za njega – da bude nad čitavom vavilonskom provincijom, centralnom pokrajinom carstva. Isto tako, on postaje „ministar za verske poslove“. Kralj ga obasipa poklonima i čašću, a Danilo moli da u tome udela imaju i oni koje je kralj nazvao Šadrah, Mešah i Avedneg. Danilovo mesto se, ipak, nalazilo u delu carevog kabineta gde je bio smešten presto.

 

Lowell Brueckner