Spurgeon, Ryle i Jevreji

Želim vam predstaviti jako važnu studiju za ova naša vremena i to od dvojice najvažnijih figura XIX veka, C.H.Spurgeon-a, Baptističkog propovednika, i J.C.Ryle-a, biskupa Engleske Crkve. Dobio sam ovaj materijal iz dva izvora: Ovaj od Sparđena sam dobio od Dennis M. Swansona sa The Master’s Seminary-a, a drugi, od J.C.Ryle-a od Middletown Bible Church. Moja namera je da iskoristimo izravne citate ove dvojice ljudi, bez da se osvrćemo na lične komentare, koji su ovi izvori mogli da daju.

Tema, koju ćemo istražiti, će biti da vidimo stajališta oba ova čoveka u vezi sa povratkom Jevreja u Obećanu Zemlju. Ovo je izuzetno važno pitanje u ovim našim danima, jer Izrael je ponovno uspostavljen kao suverena nacija 1948, ispunjajući tako proroštva koja su stara između 2500 i 2700 godina. Pogledajmo dobro ovu pred nama izloženu temu i donesimo vlastiti zaključak; da li imamo čvrste dokaze koji upućuju na skori Hristov povratak da bi uspostavio Svoje kraljevstvo na zemlji?

Sparđen i Rajli su bili savremenici, obojica Englezi, a umrli su neposredno pre uspostavljanja onoga šta poznamo kao Cionistički Pokret … povratak Jevreja u Palestinu sa svakog mesta na planeti. Bez da dalje dužimo, dozvolimo prvo Charles Spurgeon-u da nam podeli svoje pre-milenijsko uznesenje crkve. On će nam uz to pokazati da će biti dva uskrsnuća, ono od pravednih odvojeno od uskrsnuća nepravednih. Kasnije, zbog potrebe, obojica će nam govoriti o doslovnom tumačenju Biblijskih proroštava;

Spurgeon;

„Ako ja ispravno čitam Reč, a treba biti iskren i priznati da ima jako puno mesta za razliku u mišljenjima o ovoj temi, doći će dan, kada će Gospod Isus sići sa neba sa, na zapoved, sa trubom arhanđela i sa glasom Božijim. Neki misle da će ovaj silazak Gospodnji biti post-milenijalistički; to jest, posle hiljadu godina Njegovog kraljevanja. Ja se ne mogu s tim složiti. Ja razumem da će dolazak biti pre-milenijumski; da će On prvo doći; a onda će doći Milenijum kao rezultat Njegovog ličnog kraljevanja nad zemljom“.

„Pavle nam ne slika budućnost u ružičastim bojama; on nije od ovih proroka iz zlatnog doba koji škakljalju uši, kod kojih se ova otupela zemlja zamišlja kako blista. Ima uistinu optimistične braće koji gledaju napred i sve vide kako raste i ide na bolje i bolje, sve dok na kraju, ovo sadašnje vreme ne sazri u milenijum. Oni ne mogu da se suzdrže u svojim nadanjima, jedino šta Pisma ne daju čvrst temelj na kojem bi takva razmišljanja i nadanja mogla stajati. Mi koji verujemo da neće biti milenijumskog kraljevstva bez Kralja, i koji ne očekujemo da pravda može zavladati bez pojavljivanja pravednog Gospoda, bliži smo središtu mete. Odvojeno od Drugog Dolaska našeg Gospoda, ovaj svet puno više izgleda kao da tone u potpuno i demonsko ludilo, nego što raste i sazreva prema milenijumu. Usred toga, Bog pred nas postavlja nadu iz Pisama, a to, uistinu i jeste, jedina nada primerena situaciji. Gledamo potpuno zamračenje stvari; stanje čovečanstva, bez obzira šta ponekad izgleda da stvari politički gledano stoje bolje; duhovno napreduje ka sve gorem i gorem“.

Uskrsnuće pravednih, odvojeno od uskrsnuća nepravednih;

„Mi očekujemo da Hrist kraljuje na zemlji; nama se to čini jako očiglednim, i da to toliko doslovno piše da se ne usuđujemo to produhovljavati. Mi očekujemo prvo i drugo uskrsnuće; prvo uskrsnuće pravednih, a onda drugo uskrsnuće bezbožnih, koji će biti suđeni, osuđeni, i kažnjeni zauvek presudom velikog Kralja“.

„Vi možda zamišljate da će svi ljudi ustati u isti čas; da će truba arhanđela otvoriti svaki grob u istom trenutku i da će uho svakog zaspalog čuti zvuk u isti čas. Ja ne mislim da je to svedočanstvo koje nam daje Reč Božija. Ja mislim da Reč Božija uči i to da nas uči toliko jasno da nije potrebna daljnja priča da će sveti prvi vaskrsnuti … Ne vidim šta drugo mogu da učinim, osim da prihvatim činjenicu da ima dva vaskrsnuća; uskrsnuće pravednih, a posle toga uskrsnuće nepravednih, – vreme kada će sveti Božiji biti podignuti, a posle toga vreme kada će opaki biti podignuti na vaskrsenje prokletstva“.

A sada ćemo pogledati Sparđenovu poziciju koja se tiće doslovnog povratka Jevreja u njihovu zemlju. Svaki od ovih paragrafa napravljen je u različitim izlaganjima:

„Biće ponovno uspostavljena izraelska vlast; ponovno će biti nekakav oblik vlasti, odnosno političkog tela; država će postati fizička stvarnost, kralj će vladati. Izrael je sada u poziciji da je tuđin svojoj sopstvenoj zemlji. Deca Izraela, iako nikada ne mogu da zaborave sveto tlo Palestine ipak umiru beznadno daleko od tih posvećenih obala. Ali neće zauvek biti tako, jer sinovi Zemlje ponovno će se radovati u njoj; a Zemlja njena biće nazvana Beulah (Isaija 62:4), jer kao što se mladić oženi devicom, tako će se njeni sinovi oženiti sa njom. ’Dovešću vas u vašu Zemlju’ – to je Božije obećanje njima … Imaće nacionalni prosperitet koji će svi poznavati, biće slavni zbog toga; i ne samo to, biće toliko proslavljeni da će Tir i Grčka i Rim biti potisnuti u zaborav i izblediće slava njihova pred ovim veličanstvenim sjajem trona Davidovog … Svakako bi trebalo ovaj odlomak tumačiti u njegovom doslovnom smislu i značenju (Jezekilj 37:1-10); da ne produhovljujemo tekst da poprimi značenje koje nema; ako je išta ovde očigledno, onda je to činjenica da će oba doma Izraela (dva plemena i deset plemena) biti obnovljena u svojoj vlastitoj zemlji, a kralj će vladati nad njima“.

„Sigurno je da će Jevreji, kao narod, imati svog Isusa iz Nazareta, Sina Davidovog kao Kralja, i svakako će se vratiti u njihovu zemlju koja im i pripada; obnoviće nekadašnja pustošenja, podignuće ponovo opustele gradove, pustoši koje su bile nenastanjene mnoge naraštaje“.

„Približava se čas, kada će plemena krenuti ka svojoj zemlji; tada će Judeja, tako dugo u pustošenje zavijena, opet poput ruže procvasti; tada će, ukoliko sam hram i ne bude ponovno obnovljen, na Sionu će biti podignuta nekakva Hrišćanska građevina, i tamo će se čuti zvuci uzvišene hvale kao što su nekad Psalmi Davidovi odzvanjali u Tabernaklu … Ja lično mislim da mi ne pridajemo dovoljno važnosti obnovi Jevreja. Ne razmišljamo dovoljno o tome. Ali jedno je sigurno, ako je išta u Bibliji obećano, onda je to baš to. Čini mi se da nije moguće čitati Bibliju bez da se jasno vidi da postoji očigledna obnova dece Izraela … jer kada Jevreji budu obnovljeni, punina pagana će biti na broju, i šta se pre Jevreji vrate, Isus će doći na Brdo Sion sa Svojom drevnom slavom, i dani sreće i radosti milenijuma zarudiće poput zore; svakog čoveka ćemo tada poznati kao brata; Hristova vladavina biće univerzalna i svi će joj se prikloniti.“

„Ukoliko mi ispravno i dobro iščitavamo Pisma Jevreji itekako imaju bitnu ulogu i važnu vezu sa istorijom sveta. Oni će biti okupljeni; Mesija će doći; Mesija kojeg oni traže – isti Mesija koji je već jednom došao, ponovno će doći –  a oni Ga očekuju kao što su Ga već očekivali da dolazi. Tada su mislili da On dolazi poput princa da vlada nad njima, i tako će biti kada dođe sada, po drugi put. On će doći da bude kralj Jevreja i da najslavnije vlada nad Svojim narodom; jer kada On dođe Jevrej i Paganin imaće iste privilegije, mada bi trebalo da budu određene razlike zahvaljujući kraljevskoj lozi iz koje Isus dolazi; jer On će zasesti na tron Svog oca Davida i pod njim će biti okupljene sve nacije.“

„Moglo bi čak u tom periodu biti i nekih časnih i uzvišenih okupljanja i štovanja dana Šabata, ali to neće biti poput ovih koje sada imamo.“

Spurgeon je imao mišljenje da doslovnom tumačenju Pisama uvek treba dati prednost pred svakim drugim tumačenjem;

„Prvi dojam koji na nas ostavi odlomak nikada nebi trebalo da nas ulije u izvore naše mašte; trebalo bi pažljivo razdvajati značenje od dojma; naš osećaj i razmišljanje nikada nebi smeli da istisnu origonalno i prirodno značenje, ili da ga čak izguraju kao nebitno.“

Jedan posetilac Spurgeon-ovih studija je ostavio komentar;

„U početku sam bio iznenađen kada sam uvideo da gospodin Spurgeon istražuje i Jevrejski i Grčki tekst. ’Oni kažu’ – kaže on – ’da sam ja neuk i neznalica. Neka govore; a u svemu, i u mom neznanju, i u mom znanju, neka se Gospod proslavi.’ Njegova egzegeza je retko kada pogrešna. On nije štedeo truda da bude siguran u doslovno značenje teksta.“

Ja ostavljam jedan komentar od Dennis Swanson-a;

“Sam Spurgeon je tumačio tekst sasvim doslovno, uzimao je ta obećanja onakva kakva jesu i koristio ih je u svom privatnom molitvenom životu i u propovedanju. Odbijao je pristati na produhovljavanje tumačenja koje je, ili poništavalo, ili zamagljivalo ono šta je on video kao očigledno i jasno podučavanje iz teksta. Zapravo, jednom prolikom je fino ukorio jednog jako poznatog komentatora za produhovljavanje tumačenja o vaskrsenju u Otkrivenju 20 rekavši; ’Da li bi iko verovao da je to značenje ovog teksta, osim ako tumačenjem ne mora da odbrani neku drugu tezu?’

 

Ryle:

„Ja verujem da će Jevreji na kraju biti sakupljeni ponovo kao izdvojena nacija, obnovljeni u svojoj vlastitoj zemlji, obraćeni ka veri u Hrista, nakon šta prođu Veliku Nevolju (Jer.30:10-11; 31:10; Rim.11:25-26; Dan.12:1; Zah.13:8-9).“

John Charles Ryle 1816 – 1900

„Hrist će ponovo doći na ovaj svet sa moći i velikom slavom … Uzeće Sebi Svoju veliku moć i kraljevaće i utemeljiće univerzalno kraljevstvo. On će sakupiti rasuta plemena Izraela i još jednom ih smestiti u njihovu zemlju … Kao što je On doslovno jašio na magaretu, kao što je doslovno prodan za trideset srebrenjaka, kao što su Njegove ruke i noge bile doslovno probodene, doslovno je bio ubrojen među prestupnike i kocke su doslovno bačene za Njegovu odoru, tako i sva Pisma koja će se tek ispuniti kada On dođe trebalo bi razumeti da će On doslovno vladati nad zemljom i da će doslovno uspostaviti Kraljevstvo, jer ista Pisma nam govore da će tako biti (Dela 1:11; 3:19-21; Psalam 102:16; Zah.14:5; Isa.24:23; Jer.30:3,18; Dan.7:13-14).“

„Preklinjem vas da iznova pregledate proročka Pisma, i da se molite da ne pogrešite u njihovom tumačenju i razumevanju. Čitajte ih u svetlu ova dva velika svetlila, Prvog i Drugog Dolaska Isusa Hrista. Spojite sa prvim dolaskom Jevrejsko odbacivanje, poziv Paganima, propovedanje Jevanđelja kao svedočanstva svetu i skupljanje po odabiru milosti. Spojite sa drugim dolaskom obnovu Jevreja, izlivanje suda na neverujuće hrišćane, obraćenje sveta i uspostava Hristovog Kraljevstva na zemlji.“

„Čitaoče, kako god velike poteškoće okruživale mnoge delove ovih neispunjenih proroštava, dva zaključka izlaze pred mojim umom i stoje jasna kao sunce. Jedan od tih zaključaka je drugi lični dolazak našeg Gospoda Isusa Hrista pre Milenijuma. Drugo od ovih dešavanja je buduće doslovno okupljanje Jevrejske nacije i njihova obnova u njihovoj vlastitoj zemlji. Ne kažem nikom da su ove dve istine suštinski važne za spasenje, i da čovek ne može biti spašen osim ako ih ne vidi isto kao i ja. Ali kažem svakom čoveku da se ove dve istine, kako ja vidim, pojavljuju i postavljene su odvojeno u Svetim Pismima i da je njihovo negiranje zapanjujuće i nezamislivo za moj um, kao da bi negirao samo Božanstvo Hristovo.“

J.C. Ryle je takođe imao nešto da kaže i o doslovnom tumačenju proročanstava, u skladu sa normalnim i uobičajenim smislom jezika;

„Verujem da je doslovan smisao Starozavetnih proroštava isuviše zanemaren od strane Crkve, a itekako isuviše zanemaren u ovim našim danima, tako da pod pogrešnim sustavom produhovljavanja i prilagođavanja Biblijskog jezika, Hrišćani prečesto u potpunosti promašuju značenje teksta.“

„Verujem da smo baštinili bez puno razmišljanja i nemarno naviku da prvi dolazak tumačimo doslovno, a drugi dolazak produhovljavamo. Verujem da nismo ispravno razumeli „sve šta su proroci rekli“ o drugom ličnom dolasku Hrista, baš kao i šta su Jevreji učinili u vezi sa prvim dolaskom.“

Ryle zamišlja razgovor između Hrišćanina i Jevreja. Hrišćanin pokušava da dokaže da Isus ispunjava doslovno proroštva Starog Zaveta o prvom Hristovom dolasku;

„Ali zamisli sad da te Jevrej upita da li uzimaš sva proroštva Starog Zaveta u njihovom doslovnom jednostavnom značenju. Pretpostavimo da te upita da li veruješ u ličan doslovan dolazak Hristov da kraljuje na zemlji u slavi, u doslovnu obnovu Jude i Izraela do Palestine, u doslovnu ponovnu gradnju i obnovu Siona i Jerusalima. Pretpostavimo da neobraćeni Jevrej stavi pred tebe ta pitanja, koje si ti odgovore pripremio? Da li bi se usudio da mu kažeš da Staro Zavetne proroštva ove vrste ne treba da se uzmu u njihovom očiglednom, doslovnom smislu? Da li bi se usudio da mu kažeš da reči Sion, Jerusalim, Jakov, Juda, Efrajim, Izrael, ne znače ono šta izgleda da znače, već znače Crkva Hristova? Da li bi se usudio da mu kažeš da proslavljeno kraljevstvo i budući blagoslov Siona, koji tako često prebiva u proroštvima, ne znači ništa drugo nego postepena Hristijanizacija sveta kroz misije i propovedanje Jevanđelja? Da li bi se usudio da mu kažeš da je „telesno“ očekivati doslovnu ponovnu izgradnju Jerusalima, da je „telesno“ očekivati doslovan Mesijin dolazak da bi kraljevao? O, čitaoče, ako si ti čovek koji ovako razmišlja, pripazi šta radiš! Ponavljam, pripazi šta radiš.“

„Krajnje je vreme za hrišćane da počnu tumačiti neispunjena proroštva u svetlu već ispunjenih proročanstava. Prokletstva koja su pala na Jevreje, došla su doslovno; tako će biti i sa blagoslovima. Razilazak na sve strane sveta je bio doslovan, takvo će biti i okupljanje. Rušenje Siona je bilo doslovno, tako će biti i ponovno sagrađen. Odbacivanje Izraela je bilo doslovno, tako će biti i sa obnovom.“

„Ono protiv čega ja protestujem je navika da se alegoriziraju očigledne izreke iz Reči Božije koje se tiću buduće istorije naroda Izraela, i objašnjavajući ih ostavlja se njihov kontekst da bi se prilagodile Paganskoj Crkvi. Verujem da je ta navika bez ikakva temelja u Pismima i da će za sobom ostaviti dug trag zlih posledica.“

Usvojite naviku da čitate proroštva sa jednim okom na doslovnom značenju tih imena i naziva. Odložite stare tradicionalne ideje da Jakov, i Izrael, i Juda, i Jerusalim, i Sion mora uvek da znači Paganska Crkva, i to da se predviđanja drugog dolaska treba uzeti duhovno, a predviđanja prvog dolaska doslovno. Budite pravedni, iskreni, budite fer. Ukoliko očekujete da Jevreji shvate Isaiju 53 doslovno, onda budite sigurni da vi shvatate doslovno 54, 60, i 62 glavu iste knjige. Protestantski Reformatori nisu bili savršeni. Ni na kojoj tački; usuđujem se da kažem da su jako pogrešili u tumačenju proroštava Starog Zaveta.“

„Vreme će pokazati; da ako pokušam citirati sve odlomke iz Pisama u kojima se buduća istorija Izraela otkriva; Isaija, Jeremija, Jezekilj, Osija, Joel, Amos, Obadija, Mihej, Sefanija, Zaharija, svi objavljuju istu stvar. Sva predviđaju, sa više ili manje određenosti, da će na kraju ove dispenzacije Jevreji biti obnovljeni u svojoj vlastitoj zemlji i uz naklonost Božiju. Ja ne polažem nikakva prava na nepogrešivost ovakvog tumačenja Pisama o ovoj temi. Jako sam svestan da mnogi izuzetni hrišćani ne mogu da vide ovu temu kako je ja vidim. Jedino šta ja mogu je da kažem, da u mojim očima, buduće spasenje Izraela kao naroda, njihov povratak u Palestinu i njihovo nacionalno okretanje Bogu, izgleda jasno i očigledno otkriveno kao i svako drugo proroštvo Reči Božije.“

 

 

Lowell Brueckner