Kako se samo razlikuju reči i savet Vansa Havnera od trendova ovih naših dana! Najviše prevareni su oni koji pokušavaju učiniti da su svi u pravu. Ne mogu svi biti u pravu, čovek mora da izabere. Jesi li na strani popularnog propovedanja ovih naših dana ili možeš da vidiš da nas to vodi u pogrešnom pravcu? Osećam žalost zbog tebe ako ne možeš.

 

Biber i So (deo drugi)

 

Težina Učeništva

Stav našeg Gospoda prema potencijalnim učenicima upravo je suprotan od načina na koji mi tome prilazimo. Ne usuđujemo se ni pomenuti cenu učeništva od straha da ćemo oterati moguće učenike. On nije ohrabrivao jeftino predanje. Ponekad se čini da je polivao hladnom vodom entuzijazam onih koji su bili kandidati (Luka 9:57-62). Bogatom, mladom vlasniku dao je šok terapiju, a ne masažu.

Alexander McLaren kaže; „Najbolji način da se produbi i da se potvrdi dobra odluka koja je na brzinu donesena jeste da se jako jednostavno predoče teškoće i problemi u držanju te iste odluke“. Ovo se jako razlikuje od naše psihologije, ali jeste u skladu sa Pismima da se izazove i isprovocira jeftino posvećenje. Bilo bi dobro da nikada ne zaboravimo opis našeg Gospoda onih koji čuju Reč, s’radošću je prime, ali nemaju korena u sebi, kao i priču o sinu koji je rekao, „Idem Gospode“, ali nije otišao.

 

Hollywood i Biblija

Radije bih slušao gangstera kako mi drži predavanje o poštenju, nego gledao Holivudsku prezentaciju Biblije.

 

Smeće, prizor, sramota … Dobrodošli u Hrišćanstvo

Trebamo predanu manjinu koji su spremni, poput apostola starih vremena, da budu smeće zemlje, prizor za ovaj svet i da žive sramotu Hristovog krsta.

 

Pogreb, veselje, ili blagdan

Pisma nas ne usmeravaju na lakomislenost. Nijedno veliko probuđenje nije započelo sa zabavom. Evanđelje nije pogreb, ali nije ni veselje … ono je Blagdan, Praznik, Gozba.

 

Očajna situacija … pasivni sveti

Tragedija današnjice je da je situacija tragična, ali sveti nisu.

 

Stadiji razvoja evangelističkih grupa

Religiozne grupe obično imaju istoriju u četiri faze ili stadija; čovek, pokret, mašina, spomenik.

 

Prestižni Hrišćani

Rana crkva nije imala lobi u Rimu; niti su se sveti iz Jerusalima igrali sa Josifom iz Arimateje ili sa Nikodimom postavljajući ih Predsednicima Veća, zbog njihova novca ili ugleda.

 

Tužni, besni ili odobrovljeni

Propovedanje istine čini da se ljudi rastuže, pobesne ili da se odobrovolje. Isuviše ljudi danas napusti crkvu Nedeljom niti tužni, niti besni, niti dobre volje; odu isti kakvi su i došli. Bilo bi bolje da odu besni, nego da samo odu.

 

Vukovi u ovčijem ruhu

Nekada su se ratovi vodili direktnim frontalnim napadom i sudarom prsa o prsa. Danas, neki se ratovi dobiju bez da se vode. Dobiju se infiltracijom, kamuflažom, prevarom, svrgavanjem. Duhovno ratovanje sledi istu tu strategiju ovih dana. Postoje kradom ušunjane lažne doktrine, kao i postepeni rast svetovnosti unutar crkve. Sotona čini mnogo više zla kao anđeo svetla nego kao ričući lav. A stvar je još gora jer se smatra nehrišćanski i bez ljubavi ako se napadnu ovi vukovi u ovčjem runu. Časte nas ako ubijamo lavove, ali osuđuju nas ako se borimo sa anđelima. Nije li ugodno oboriti na zemlju ove anđele izrugivanja koji propovedaju krivoverje jezikom pravoverja.

 

Istinski propovednik

Pravi propovednik se najbolje meri, ne buketima koje mu poklone, već po broju cigli, kojima ga gađaju. Prorocima nisu davali medalje, bacali su ih u blato.

 

Probuđenje … Hrišćani pod osvedočenjem i pokajanjem

Pravo probuđenje ne počima sa radosnim pevanjem. Evangelistički sastanci počimaju sa pesmom i treba tako da počimaju, jer objavljujemo radosnu vest, ali probuđenje započima sa osvedočenjem i pokajanjem hrišćana. Pokušavamo od kuće Božije da napravimo predivno mesto, ali ona prvo mora biti strašno mesto. Pokajanje mora da prethodi radosti. Jakov je rekao; Kako je strašno ovo mesto! Ovo nije nego kuća Božija (Postanak 28:17).

 

Istinski Hrišćanin … jedan među mnogima

U veličanstvenom Govoru na Maslinskoj Gori, naš Gospod nam je dao šest puta „mnogi“ u poslednjim danima. Mnogi lažni Hristi zavešće mnoge, mnogi će se sablazniti i mrziće i predavaće jedni druge. Mnogi lažni proroci prevariće mnoge. Jer će se bezakonje razmahati, ljubav kod mnogih će ohladnjeti. Verni Hrišćanin danas, jedan je, među mnogima.

 

Sklapanje prijateljstva sa homoseksualcima?

Dr. G. Campbell Morgan je napisao; „Svet mrzi hrišćane, to jest, mrzi ih onoliko koliko vidi Hrista u njima. Mera u kojoj se svet slaže sa nama i kaže nam da smo uistinu fini tip hrišćanina, u stvari pokazuje da hodamo širokim putem i to je mera koja nam pokazuje koliko u stvari ne nalikujemo na Hrista“.

Naš Gospod je to jasno rekao; zato šta nismo od ovog sveta, svet će nas mrziti, (Jovan 15:19). Ima ideja koja kruži uokolo u ovim našim danima da bi trebalo da se družimo sa Sodomom i da prijatuljemo sa Gomorom, a sve to kako bi na njih dobro uticali. Božiji ljudi su stranci i putnici na ovom svetu i svet ih mrzi, kao šta je mrzio i njihovog Gospoda, jer svedoče o tom svetu, da su mu dela zla, (Jovan 7:7). Ova bezbožnička generacija će nam pre slomiti vrat, negoli nas zagrliti padajući nam oko vrata.

×××

E sad, ukoliko crkva ikada povrati moć da slomije demonizam unutar zajednice, to će nad nju doneti gnev Zloga i crkva bi tada lako mogla da završi u zatvoru. Ali trebala bi da zna kako da peva u zatvoru i kako da izmoli za potres. Narod se pita; „Zar će crkva u ilegalu?“; Pa, verovatno bi crkva u tajnosti, „pod zemljom“ razvila veću moć nego šta je ima nad zemljom u ovom vremenu. Nećemo izmoliti potres na sastancima odbora dok ispijamo kafu i čitamo zapisnik.

 

Kršimo Zakon

Pričamo o tome kako kršimo Zakon Gospodnji, ali zapravo ne možemo mi skršiti ništa. Ukoliko skočiš sa Empire State Buildinga, ti ne kršiš zakon gravitacije … samo kršiš svoj vrat! Deset Zapovesti stoji i danas, nepromenjene i nepromenjive. Kada ih mi prekršimo, mi smo ti koji patimo. Ono šta sejemo to i žanjemo. Bog se ne da ismejavati. Kada se mi zabijemo u neki stub večnih Božijih principa, mi smo ti koji smo skršeni, a stubovi i dalje stoje.

 

Nespašeni Zabavljači

Svakog Božiča i Uskrsa čitava vojska zabavljača, koja čak ni ne tvrdi da lično poznaju Isusa Hrista peva božične pesme i himne o utelovljenju i vaskrsenju. Takva muzika ne donosi blagoslov. Ti ljudi ovog sveta mogu biti i operne zvezde, ali ponizno hrišćansko pevanje u Duhu ima nešto šta najfinija umetnost ne može da proizvede sa neposvećenih usana. Mi smo ovde u drugom svetu, i ovde srce dolazi prvo, a ne umetnost. Nijedno neregenerisano Adamovo dete ne može da peva gospel na slavu Božiju. Blagoslov je čuti nadarene i uvežbane hrišćane kako pevaju u Duhu, ali ove televizijske zvezde, koje ne poznaju Hrista, zvuče plitko kada pokušaju da prenesu hrišćansku poruku. Naravno, svet ne može da razume ovu razliku, ali crkva bi trebala. Proslavljamo Boga i pomažemo drugima da rastu kada pevamo duhom i razumevanjem (I Korinćanima 14:15). Isto tako, religiozni filmovi iz Holivuda mogu doneti uzbuđenje, koji neki pogrešno tumače kao pokretanje Duha. Bedne i jadne duše koje ne znaju razliku.

 

Hrist na tvojoj strani

Ljudi su pokušali da angažuju Isusa Hrista u njihovim projektima i da zadobiju Njegovu pažnju u svojim omiljenim zamislima, dok je bio na zemlji. Jedan je hteo da mu On razdeli nasledstvo. Drugi su tražili Njegovo viđenje u vezi poreza ili bračnog odnosa u svetu koji će doći. Isus je odbio da se priključi njihovoj pesmi. Danas, svaka vrsta reforme traži da vije Njegovu zastavu i da reklamira Njegovu podršku. Novi Zavet nije zagovarao nijedan „smer“ Rimskog Imperijalizma, ropstvo, status žene u društvu, ili socijalne reforme. Evanđelje izvuče sirotinjski kvart iz ljudi, a tek onda ljude iz sirotinjskog kvarta. Zlo nestane, u pojedincima i u njihovom okruženju, kao posledica, kao nus-proizvod promenjenog srca.

×××

Gospod koristi slomljene stvari. Tlo treba da se razlomi da proizvede usev; oblaci koji se lome daju nam kišu, smrvljeno žito daje nam hleb, razlomljeni hleb daje nam snagu. Trebala je slomljena alabastrena posuda da se raširi ugodan miomiris. Petar je slomljen gorko plakao, a onda se vratio u većoj sili nego ikad pre.

 

Hristove Reči

Ukloniću … Boriću se … Ubiću … Dolazim kao lopov … Ispljunuću te iz svojih usta …“. Ovo možda ne zvuči kao naš Gospod Isus, ali ovo jesu Njegove Reči i one su alternativa pokajanju.

Pokajte se ili inače … a ovo malo pre citirano je „Inače“.

Lowell Brueckner