Pokaj se, plitko Hrišćanstvo, neka đavo pobesni … to je način izražavanja Vance Havner-a. Nekad, negde, velik broj hrišćana dobije ideju da moraju da guraju dalje sa mnogo nehrišćanskih ideja i dela. Oni misle da voleti znači praviti se da ne vidiš pogreške i dela, koji štete svedočanstvu crkve. Oni potpuno pogrešno tumače Pismo koje kaže „pokriva mnoštvo greha“. Vance Havner započima ovde našu malu lekciju o Hrišćanskim vrednostima sa Hristovim rečima, citirajući Njegove reči upućene crkvi u Tijatiri …

Da li je Hrist tolerantan?

„… dopuštaš ženi Jezabeli …“ (Otk.2:20). Gospod osuđuje ono šta mi tolerišemo, kao i ono šta činimo. Isuviše često mi guramo napred sa stvarima koje bi trebali izgurati napolje.

Okreni se, mačko!

Billy Sunday je imao običaj reći, „Kažu mi da gladim dlaku u suprotnom pravcu. Ne dozvoljavam mački da se okrene!“ Ljudi koji se žale na direktno propovedanje obično su mačke koje idu u pogrešnom pravcu. Ljudi koji hodaju u tami zažmure kada se svetlo upali. Ljudi koji hodaju u svetlu uživaju u još više svetla (Jovan 3:19-21). Ovo objašnjava zašto neki ljudi ne vole da dolaze u crkvu. Imaju fotofobiju … strah ih je svetla!

Široko, ali plitko polje

U usporedbi o Sejaču, o Semenu, Zemlji, naš Spasitelj nam je govorio i o plitkom srcu. Pastor je nedavno rekao, „Moja parohija je dvadesetak kilometara široka, ali dubina joj je svega nekoliko santimetara!“ Zapita se čovek možemo li imati istinsko i duboko probuđenje u ovako plitkom naraštaju.

Nadražiti vraga

Kada je naš Gospod isterao demona iz Gadarene, vlasnici krda svinja hteli su da ode iz njihova kraja jer su se đavlom opsednute svinje podavile. U Efezu i u Filipima, Pavle je naleteo na žestoko i nasilno protivljenje jer je Jevanđelje slomilo vražji posao. Ja sumnjam u svako religiozno pokretanje koje ne učini da ustane moć zla u zajednici. Svako takozvano probuđenje koje ne uznemirava prevladavajuće duhove iz komšiluka je farsa.

Mir bez pobede

Jad i nevolja iz Knjige Sudija mogu se pratiti sve do pogrešaka u Knjizi Isusa Navina. Miroljubiva koegzistencija i mir bez pobede, onda i sada, samo popločaju put ka katastrofi.

Svetište ili mauzolej

Jevanđelje počinje sa dva zemljotresa; na Kalvariji i na otvorenom grobu. Mi smo naslednici potresnog iskustva. Jedino drmanje koje danas neke crkve poznaju je kretanje u prostorijama za rekreaciju. Ako se naglašavanje „re-creation“ (re-creation na engleskom znači ponovno stvaranje/ rođenje nanovo) bude držalo u korak sa „recreation“ (recreation na engleskom znači rekreacija – razgibavanje), moglo bi doći do zemljotresa u svetištu! Neki od tih mauzoleja (drevne grobnice) nisu imali ni podrhtavanje već više od pedeset godina.

Problem je greh

Ima li neki predsednik koji je ikada u nekom govoru rekao da je naš stvarni problem greh? Sve druge nazovi-bolesti su predložene, bezbrojni lekovi su savetovani, ali koji je to nacionalni lider ikada imenovao našu temeljnu pošast? Mi pokušavamo da krpom pokupimo vodu, a ventil je odvaljen i voda ističe. Svako ko ima napola otvorene oči i Bibliju u ruci trebao bi moći dijagnosticirati našu bolest. Ovo nije ekskluzivno pravo teologa. Svi drugi problemi dolaze iz problema sa srcem. Mi smo grešnici i nešto se mora napraviti sa grehom. Nešto je i napravljeno od Boga u Hristu, ali čovek neće da prihvati dijagnozu i neće da pristane na tretman. Moramo učiniti nešto u vezi greha i u vezi Spasitelja, jer dva pitanja koja nadvisuju i nadilaze sva druga su; pitanje greha i pitanje Sina.

 

Ne igraj klikere sa dijamantima!

Biber i So – deo četiri

Mnogima će jednostavno pisanje Vance Havner-a biti jedva razumljivo. Mnogi moderni hrišćani ne znaju ništa o principima koje on stavlja pred nas. Oni kao da su sa nekog drugog sveta. Dozvolite mi da vam kažem da razlog za to nije taj što mi danas znamo bolje, već taj šta smo mnogo bliži putevima čoveka, a postali su nam tuđi putevi Božiji. Havner je hodao pod suncem sa neba, a mi retko izlazimo od ispod sintetičkog svetla koje je izumio čovek. Ovo je druga škola hrišćanstva koja je zaboravljena, gurnuta je u stranu i skuplja prašinu. Naša jedina nada je da se vratimo i ponovno otvorimo vrata. Čitajte stoga, i naučite!

Zar ne izgleda lepo?

Pogrebnik može učiniti da mrtvac izgleda bolje nego šta je ikada izgledao dok je bio živ. Tako i crkve, poput one iz Sarda mogu izgledati jako žive dok su zapravo mrtve u očima Gospodnjim. Postoje stručnjaci koji su vrlo pametni u tom poslu da leševe crkvi učine da izgledaju zdravima tako da poprime zdravu živahnost u svojim vlastitim očima, među drugim crkvama, sve do zapovedništva … ali Gospod zna razliku.

Poraz preokrenut u pobedu

Francuz je postao naturalizirani Britanski građanin. „Jučer“ – kaže on – „Waterloo je bio poraz, ali danas je pobeda“. Kada osoba postane hrišćanin, poraz se menja u pobedu.

Razlikovanje ili prevara

Preteći povetarac danas duva svetom. Prevaran je i demonski; mnogim dobrodušnima otpevana je uspavanka od koje su usnuli. Ono šta neki zovu porođajnim bolovima nove ere, zapravo su umiruči uzdasi ovog doba. Čudne nove struje pomeraju se na sve strane, čak i u evangelističkom hrišćanstvu. Potrebna je dupla porcija mudrosti odozgo da bi se razlikovalo istinsko od lažnog, ovce od vukova. Nije vreme za nas da nosimo naočale sa ružičasto obojenim staklima. Trebamo drugi dodir od Gospodara, kao onaj slepac iz stare priče, ili će nam ljudi izgledati poput stabala koja hodaju.

Čijeg glasa se ti bojiš?

Šaul je rekao Samuelu, „Pobojao sam se naroda, pa sam poslušao njihov glas“. Samuilo je rekao Šaulu, „Zar su Gospodu milije žrtve i paljenice nego poslušnost Njegovom glasu?“  Pitanje ovih naših dana je „vox populi“ ili „vox Dei“, glas naroda ili glas Božiji.

Nebeski proboj

Govorimo o velikim „probojima“ u znanosti, u istraživanju svemira. Nadamo se proboju u lečenju raka. Najveći od svih velikih proboja ustvrdio je Isaija; „O, kad bi hteo da razdreš nebesa i da siđeš dole …“ To bi bio proboj … da nas Gospod poseti. On je to napravio u Svom Sinu, u Svom Duhu došavši na Pentekost, u velikom oživljenju, u odgovoru na molitvu. On će napraviti proboj kada se naš Gospod vrati. Trebamo veliki proboj sada u osvežavajućoj poseti. Gospode, učini to ponovo!

Sa kim si ti? I šta radiš?

Obadija je bio savremenik Ilije i Ahaba. Bio je dobar čovek, ali je bio napolju tražeči travu sa Ahabom kada je trebao da moli za kišu sa Ilijom. Dok je bio napolju u ekspediciji traženja trave, Ilija osamljeni čovek Božiji spremao se da pozove Izrael na sučeljavanje, na izravan duel koji uvek mora prethoditi pljuskovima blagoslova. Gubimo vreme radeći sa snagama koje jesu, nastojeći da poboljšamo uslove koji vladaju danas, kada jedini odgovor leži u iskrenom suočavanju sa pitanjem; Vaal ili Jahve.

Komunikacija ili istinsko zajedništvo

Hrišćanstvo zajedništvo gotovo da je postala izgubljena umetnost. Sećam se, kao dečak, smestio bih se pored vatre subotom naveče, dok bi otac sa đakonom koji bi nas posetio razgovarao dugo i do kasno u noć o stvarima od Boga. Sećam se John Brown-a, đakona u mojoj prvoj seoskoj službi, koji je običavao posetiti moju sobu i razgovarati sa mnom do pola noći. Tada smo imali vremena, a danas teško da neko može naći vreme da razmišlja do nogu Gospodinovih, poput Marije, ili da ima zajedništvo sa drugim hrišćanima. Zajedništvo sada znači bučno posle podne u crkvi uz kavu i keksiće i mnogo neobaveznog brbljanja o svemu na planeti, samo ne o duhovnim temama. Koliko mnogo hrišćanskih domova zna opšte kako da vodi razgovor o Isusu Hristu? Bunyan je primio pomoć tako da je čuo razgovor o Bogu između dve pobožne žene. Da li bi iko slušajuči tvoj razgovor mogao da primi pomoć za svoju dušu? A ovde je Onaj Koji Prisluhnu (Malahija 3:16), Onaj koji čuje verni ostatak usred ovog tužnog dana.

Disciplina za grešnike

Isus Navin i starešine Izraela ležali su na svojim licima i molili posle poraza kod Aja, ali nije pomoglo. Postojao je greh unutar tabora i Ahana je trebalo suočiti sa tim grehom. Crkva u Korintu uznosila se svojom tolerancijom nemoralnosti, ali Pavle je zahtevao da onaj koji je takvo delo napravio bude predan Sotoni. Ima greh, danas u crkvi, i niti ponizni molitveni sastanak, niti dobronamerno podnošenje neće rešiti situaciju. Strah nas je da dirnemo u Ahana ili u bludnike, čak im i ne prilazimo. Danas nema crkvene discipline, jer ko će koga da disciplinuje? Izgleda da u samom crkvenom odboru sede Ananija i Safira.

Govori, koji ne uključuju razmišljanje

Pitanje je da li bi Deklaracija o Nezavisnosti ili Ustav Sjedinjenih Država mogli biti napisani u vreme ove današnje gnevne javnosti. Ti ljudi su imali vremena da razmotre, da razmisle. U ovoj fantomskoj eri u kojoj jedni pišu govore, a drugi ih izgovaraju, nije čudno da ovima koji ih govore ne pristaju izgovorene reči. Govori obiluju forama i trikovima, ali nema u njima dubokog promišljanja. Koliko se samo priča o Washingtonu, koliko priče o podivljalim tv trendovima, koliko priče o modernoj muzici, ali uzalud! Koliko propovedi uistinu na sebi nosi znak promišljanja izraslih iz tišine obožavanja?

Verni Ostatak

Verni ostatak u danima Malahije imao je četiri karakteristike (3:16) koje isto tako obeležavaju Božiju manjinu i danas. Njihova srca bila su pokretana strahom Božijim: „… oni koji se boje Gospoda …“. Njihove misli ispunjene su mislima o Gospodu: „… i koji misle na Njegovo ime …“. Njihovi jezici zaposleni su stvarima od Boga: „… prozboriše jedan drugom …“. Njihova imena zapisana su u Knjizi Božijoj: „… Gospod prisluhnu i ču; i napisa se pred Njim knjiga spomenica …“.

Krivotvoreni novac može da učini dobro

Novčanica od deset dolara krene da cirkuliše i učini mnogo dobra. Pomogne da se kupi ugalj za staricu u potrebi, pomogne da se kupi lek za bolesno dete, pojavi se i na pladnju za pomoć u crkvi Nedeljom. A tada dođe u ruke bankarskom stručnjaku koji uoči da je posredi falsifikat. Test zapravo nije koliko dobrih dela ti kažeš da imaš na svom računu, već da li će sve to proći inspekciju u očima Božijim!

Božiji način

Možete li da zamislite Isusa, sa samo tri godine pred sobom, kako posećuje Rim i Atinu, kako gleda na sav dostupan publicitet, kako posečuje poznate i slavne i gostuje na forumima i simpozijumima, kako žuri od zore do mraka, kako pokušava da svaki trenutak iskoristi, za javne debate i za spektakularna izlečenja? Umesto toga, On ostaje u nepoznatoj Rimskoj provinciji, priče tek sa nekolicinom pojedinaca, druži se sa običnim ljudima, ljuti Svoju braću jer se ne pojavljuje u Jerusalimu. Sve je to tako strano Američkom načinu na koji se stvari danas čine. Možda je bolje da učimo neki narodni ples iz Galileje!

Dobro promučkati

Ponekad na vašem leku piše, „Dobro promučkati pre upotrebe“. To je ono šta Gospod treba učiniti sa nekima iz Njegovog naroda. On mora da ih protrese dobro pre nego ih opšte počne koristiti.

Nasilni jezik iz Dela

Da li ste primetili gotovo nasilni jezik iz Knjige Dela Apostolska? „Mesto se potreslo“; „Ananija pade i izdahnu“; „probode ih u srca“; „Škrgutali su zubima … i kamenovali ga“; Herod „pogubi Jakova mačem“; „O sine đavolski, pun svake prevare i svake prepredenosti“, „nakon što kamenovaše Pavla odvukoše ga izvan grada misleći da je mrtav“; „I nakon šta im zadaše mnogo udaraca, baciše ih u zatvor“ … i tako to ide. Ovo nije bio neki privid bitke.

Ko pozna tajne Božije?

Na svadbenoj gozbi u Kani nije upravitelj stola znao za tajnu vode koja je pretvorena u vino, „… ali su znale sluge koje su grabile vino …“ (Jovan 2:9). Kako samo često su Božije tajne sakrivene od mudrih i velikih, a otkrivaju se bebama!

Ovce ili žirafe

Želim da moje poruke budu razumljive običnom čoveku. Ja hranim ovce, ne službujem nekolicini intelektualnih žirafa.

Budi dobro, rasti i uči!

Ponekad se argumentira da bolnice služe bolesnima, škole neukim ljudima, a crkve su za grešnike; stoga ne trebamo postavljati prevelike standarde za crkveno članstvo. Ali bolesni ljudi očekuju ozdravljenje, neuki bi trebali steči obrazovanje i biti naučeni, a hrišćani treba da rastu i da budu bolje. Nema opravdanja za to da ostanemo bebe na mleku kada smo trebali već sazreti i hraniti se tvrdom hranom.

 

 

Lowell Brueckner