Vance Havner

Biber i So (deo prvi)

Svideće vam se ovo! Nećakinja mi je poslala jedan citat od Vance Havner-a pre nekoliko dana i to mi je dalo ideju da mogu staviti u ovaj elektronski dnevnik, (blog), neke od stvari koje sam ja podvlačio u njegovoj knjizi, Biber i So. Ne znam da li je ta knjiga još uvek u štampi, a ova kopija koju ja imam je od Baker Book House, Grand Rapids, Michigan 49506.

Vance Hayner bio je jednostavan Južnjačko – Baptistički propovednik, umro je negde krajem XX veka. Odrastao je na selu i njegova ljubav za jednostavnim životom je očigledna u njegovom pisanju. Također je imao predivan smisao za humor i često su ga tražili kao posebnog govornika duž čitave zemlje. Preko svih predivnih crta njegovog karaktera, Havner je bio čovek koji je voleo Boga, i to je upravo najočiglednije u celom njegovom pisanju. Svakako imam nameru da vam u budućnosti predstavim još toga od Havnera. Volio bih da uživate u ovim ugodnim citatima, kako i sam predgovor ove njegove knjige kaže:

Ono šta je pred vama ima za  nameru da uzburka i da podstakne čitatelje koji se možda i neće složiti, ali će barem zastati i razmisliti. A išta je bolje od ništa!

 

Biber i So

Duhovno zdravlje dolazi pre sreće …

Lekarev posao nije da usreći bolesne ljude, već da učini da oni ozdrave i budu dobro. Hrist je došao na zemlju, ne da bi svi bili sretni, već da nas spasi od naših greha. Kada budemo isceljeni, tada ćemo biti srećni. Nadalje, hrabriti bolesne ljude da se ponašaju kao da su dobro neće ih izlečiti od njihovih slabosti i nemoći. Moramo raditi direktno sa problemom.

 

Poslušnost učenika je otisnuta podebljanim tekstom …

Ono šta je naš Gospod rekao o našem nošenju krsta i poslušnosti nije napisano finim tankim slovima. Otisnuto je jako podebljanim slovima na naslovnoj strani našeg ugovora sa Njim. Mi smo zahteve za učeništvo počeli štampati finim tekstom da ne oteramo „naša očekivana mnoštva“.

 

Ima neke istine u toj knjizi …

Ponekad se za neke nezdrave knjige i čudne sekte kaže; „ima neke istine u njima.“ Da li bi ste rekli; „ovo mleko sadrži arsenik, ali većina sadržaja je ipak mleko … pa samo napred, popijte ga.“ U domu u kome sam odrastao kao dečak, imali smo jedan stari sat koji nije radio. Pokazivao je dobro vreme dvaput na dan! Reč Božija je dobra i tačna, uvek i u svako vreme.

 

Šta želimo postići?

Postoji ogromno mnoštvo u Delima koje se obratilo, ali oni su bili rezultat, a ne cilj. Na dan Pentekosta, apostoli nisu rekli; „Sledeći put idemo na pet hiljada.“ Oni su svedočili u sili Duha i hiljade su došle. Kada bi smo mi imali ono šta su oni imali, postigli bi sve naše „ciljeve“.

 

Ko je tu glavni?

Evo još jednog prisećanja. Upravo sam bio završio nedeljno propovedanje u Baltimoru. Bila je nedelja veče, a ja sam trebao da stignem na početak sledeće službe u La sale, Ilinoj, sledeče veče, u ponedeljak. Neki su mi rekli da zasigurno neću stići zbog ratnog voznog reda. U ponedeljak ujutro, primetio sam da na onom Pulman sedištu, u vozu preko puta mene, sedi važan vladin dužnosnik. On je trebao da održi govor u Čikagu. Stvoren je snažan pritisak da bi on stigao i voz je uistinu stigao na vreme. Seo sam i gledao ga … kao šta je mačka gledala u kralja … i mislio sam; „Ti verovatno misliš da se sav ovaj vozni red forsira jer ti treba da održiš govor u Čikagu, ali zapravo, Dobri Gospod dovodi malog propovednika u La Sal da bi otpočeo probuđenje na vreme.“ Bilo je to jedini put da je vlada radila za mene! Možda izgleda da ljudski planovi danas igraju glavnu ulogu, ali Bog proviđa Svoj plan kroz sve to. Najbolje šta možemo je da saznamo kojim putem Gospod ide i da što pre sebe uputimo u tom pravcu.

 

Bili su talentovani ili ispunjeni Duhom?

Božije delo mora biti učinjeno od ljudi Božijih i sa moći Božijom. Nije dovoljno da odaberemo pravnika da podučava lekciju iz Biblije zato šta je dobar govornik. Ukoliko nije pun Duha, nije kvalifikovan. Bankar nije kompetentan da upravlja crkvenim finansijama jer celu nedelju radi sa novcem. Solistica u koru treba više od diplome sa konzervatorija. Može pevati toliko visoko da joj Lily Pons peva bas, ali ako nije zaogrnuta Duhom, ne može da peva na slavu Božiju.

 

Potreban je prorok …

Niko nije vidio ništa loše u religiji Betela dok Amos nije došao u grad. Niti je iko video zastranjenje Judaizma dok naš Gospod nije ušetao u Jerusalim. Potreban je prorok da prokaže religiju kada ona postane lakrdija umesto da bude moć.

 

Naša oprema ili Duh Sveti?

Kažemo da ovisimo o Duhu Svetom, ali zapravo toliko smo prispojeni na naše vlastite uređaje i opremu da ukoliko vatra ne padne sa neba, možemo da okrenemo prekidač i da proizvedemo našu vlastitu lažnu vatru. Ukoliko nema zvuka nadiručeg, snažnog vetra, imamo peći nameštene da duvaju topao vazduh. Neka nas Gopsod sačuva od sintetičkog Pentekosta!

 

Gideon je imao previše vojnika …

Gideon je imao previše vojnika za vrstu bitke koju je trebao da vodi i za vrstu pobede koju je trebao da dobije. Bitka Gospodnja ne vodi se konvencionalnim kanalima, telesnim naoružanjem i ljudskom strategijom. Mi pokušavamo da se borimo u velikom stilu … možda je bolje da pokušamo u malom stilu. Imamo isuviše vojnika te vrste, za bitke ove vrste, u kojoj se nalazimo.

 

Isaija 6:5 dolazi pre Isaije 6:8 …

Pokušavamo da mladi ljudi dobrovoljno kažu, „evo me“, pre nego su ikad rekli, „Jao meni!“

 

Bife Evanđelje …

Spasenje nije kafeteria gde ti uzmeš ono šta hočeš a ostalo ostaviš. Ne možeš uzeti Hrista za Spasitelja i odbiti Ga kao Gospoda i biti spašen.

 

Bio jednom bogat, mladi vladar …

Kada bi se bogati i mladi vladar prijavio danas za članstvo u nekoj crkvi, bio bi primljen trenutno i možda čak učinjen čovekom koji se brine o financijama, bez da se postavlja puno pitanja. Ali naš Gospod nije u žurbi; On traži učenike, a ne tek ljude koji će se pridružiti. Danas je sve puno ljudi koji se žele pridružiti. Amerikanci obožavaju da se negde pridruže. Samo im dajte bedž i diplomu o članstvu i pridružit će se bilo čemu.

 

 

Lowell Brueckner