Ove klasične Mesijansko Biblijske Studije doktora Arnold Fruchtenbauma-a, pažljivo su odabrane i besplatno dostupne na ovakav način, da bi studenti Biblije mogli da dobiju široko utemeljenu perspektivu kritičko teoloških tema. Studirano kroz progresivnost tema, onako kako su predstavljene, svaka lekcija pridonosi učvrščivanju Biblijskog temelja, šta je suštinski važno za duhovni rast i zrelost onoga koji veruje u Mesiju Isusa.

Sutradan opet stajahu Jovan i dvojica od njegovih učenika. I ugledavši Isusa gde prolazi, reče: ‘Evo Jaganjca Božijega!’ I čuše ga ona dvojica učenika kako govori pa pođoše za Isusom. A Isus, okrenuvši se, ugleda ih kako ga slede pa im reče: ‘Šta tražite?’ A oni mu rekoše: ‘Rabbi,’ (šta u prevodu znači: Učitelju) ‘gde boraviš?’

Reče im: ‘Dođite i vidite.’ Dođoše i videše gde boravi te ostadoše kod njega onaj dan. A beše oko desete ure.

(Jovan 1:35-39)

Željeni rezultat ovih sistematskih studija jeste rast učenika u sposobnosti da pokažu svojim životima i da svedoče svojim rečima istinu o preobražavajučoj moći Žive Reči Božije.

 

Ovo je link za sve Mesijansko Biblijske Studije na Srpskom jeziku

MBS serija: Dođi i Vidi