NEISTRAŽIVO HRISTOVO BOGATSTVO

Poslanica Rimljanima prepoznata je od strane mnogih učenjaka Biblije kao najdublji dokument koji je ikada zapisan. Ljudskim jezikom govoreći radi se o remek delu logike i jasnog razmišljanja. Naravno, Apostol Pavle bio je nadahnut Duhom Svetim kada je zapisao ovu, kao i sve druge Poslanice, ali Gospod je odlučio da upotrebi upravo njegov briljantni um da bi nam predao ovo veličanstveno otkrivenje Svoje volje.

Želja nam je da pred Vas stavimo razmišljanja i komentare udova Hristovog Tela da bi nam pomogli da se usmerimo prema svetlu Reči Božije, da u Njenom svetlu i mi svetlo ugledamo. Pozivamo Vas na duboko promišljanje o Reči Božijoj. Pred nama je Poslanica Rimljanima. Pomozite nam molitvom da je istražujemo i da nam Reč govori.

Dodao bih još jednu misao, za koju mislim da je sada pravi trenutak, posebno za one koji traže kako da predstave Evanđelje drugima. U Rimljanima, mi imamo Evanđelje kojim se podučavaju sveti, a ne Evanđelje koje se propoveda nespašenim grešnicima. Verujem da je jako važno da ovo vidimo. Da bi bio spašen, dovoljno je samo da se pouzdaš u Hrista. Ali da bi razumeo naše spasenje i da bi iz njega primio radost i blagoslov koji Bog hoće da bude naš deo, moramo imati delo Hristovo otkriveno i rastvoreno pred nama. To je ono šta je Duh Sveti učinio u ovoj dragocenoj Poslanici. Napisana je ljudima koji su već spašeni da bi im se pokazao siguran temelj na kojem njihovo spasenje počiva, a to je, Pravednost Božija. Kada vera ovo razume i prihvati, sumnje i strahovi nestaju i duša ulazi u mir koji se ne može uzdrmati.