jer će tada biti velika nevolja kakve ne beše od početka sveta sve dosad, niti će je ikada biti (Matej 24:21)

Velika Nevolja neće se desiti iznenada. Svetska pozornica mora da bude postavljena na tačno određen način pre nego Velika Nevolja opšte započne. Jasno je da popriličan broj događaja treba da se desi pre perioda Velike Nevolje. Sve zajedno ima devet događaja koji će slediti jedan drugi.