Poglavlje 12 – Jevreji se vraćaju u Izrael

Nekoliko komentara na Zaharije 12:1-8

Glagoski oblici razape i utemelji, u sadašnjem vremenu, označavaju da je Bog uvek uključen u Svoje stvaranje (stih 1). Univerzum nastavlja da se širi i sve se obnavlja. Zaharijino proročanstvo, poglavlje 12, predstavlja težak teret, breme Gospodnje protiv Izraelovih neprijatelja.

Na puno mesta, u Pismima srećemo izraz „Bog se seti“ Njegovog naroda; u ovom slučaju, ista stvar izražena je na sledeći način: Budnim okom ću paziti
(stih 4).To znači da je došlo vreme da se nešto preduzme kako bi se pomoglo Jevrejima, koji su u nemogućoj situaciji. Pokazaće agresivnu, suverenu moć protiv paganskih nacija i svakog pojedinca u paganskoj vojsci. Ako bi se sudilo po brojevima, oni bi morali biti sigurni, ali Bog je u stanju da se umeša u stanje njihovog uma, tako da ih obuzme panika, a da se njihovo umeće ratovanja pretvori u nerazumno ponašanje.

Pročitajte vesti od 15. februara 2015: Nakon što je jedan Jevrejin ubijen u napadu ispred glavne sinagoge u Kopenhagenu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je u nedelju evropske Jevreje da se presele u Izrael. Izrael je vaš dom. Pozivamo i pripremamo se da primimo masovnu imigraciju iz Evrope, rekao je Netanyahu u svojoj izjavi, ponavljajući sličan poziv kakav je uputio nakon napada islamskih ekstremista u Parizu, prošlog meseca, kada je ubijeno 17 ljudi, od čega četvoro Jevreja. Ekstremistički islamski terorizam ponovo je zadao udarac Evropi… Jevreji su ponovo ubijeni na evropskom tlu samo zato što su Jevreji, izjavio je Netanyahu. Izraelski premijer je rekao da će njegova vlada usvojiti plan u vrednosti od 45 miliona dolara (39.5 miliona evra) s namerom da ohrabri prijem imigranata iz Francuske, Belgije i Ukrajine. Kažem Jevrejima u Evropi i Jevrejima bilo gde u svetu da Izrael na njih čeka raširenih ruku.’“ Potom čitajte svoju Bibliju: Toga dana će Judina bratstva pomisliti: Žitelji Jerusalima su jaki, jer je Gospod nad vojskama …(stih 5)… a Jerusalim će ostati netaknut na svom mestu (stih 6). Ovo podseća na nešto što sam čuo od jednog propovednika: Čitati novine ovih dana izgleda kao čitanje Biblije.  Vlada Izraela nastavlja da u Jerusalimu gradi naselja za povratnike, iako se tome protivi čitav svet.

Zahvaljujući Gospodu Nad Vojskama, Jevreji će stići u Jerusalim i zauzeti mesto koje im je oduvek pripadalo. Obratite pažnju na reči šatori  i kuća u stihu 7. Bog ne dopušta da građani važnog grada, Jerusalima, dominiraju nad skromnim stanovnicima Jude. Kao i u vreme Isusovog rođenja, Jerusalim je zapostavljen; anđeo je rođenje Hristovo najavio pastirima u Judi. Bog uvek vodi računa i o manje značajnom.

Izrael danas leži okružen neprijateljima; iako je mali, toga dana će uništiti okolne zemlje (stih 6). Interesantno je videti da je Izrael razvio vazdušni protivraketni odbrambeni sistem koji se zove Čelična Kupola. Kojim god sredstvima da se Bog služi, On je štit  koji čuva Izrael. Kao i glavne borce u Davidovoj vojsci (2.Sam 23:8-39), Bog će u poslednjim danima Jevreje opremiti natprirodnom moći; u stihu 8, jasno je navedeno da ta moć dolazi direktno od Boga.

Drugi Hristov Dolazak

Jako je prikladno na sam dan Božiča, gledati na Njegov drugi dolazak, zar ne mislite i vi tako? Ima popriličnih razlika! Došao je kao beba, ležeći u jaslama, u staji za životinje. Vraća se sa svojim vojskama kao Kralj Nebesa, spuštajući se na Maslinsku Goru. Kako je dotakne nogama, gora se deli nadvoje, otvarajući u svom središtu dolinu koja se proteže na istok. Njegov narod napušta Izrael i sile sveta predvođene Antihristom.

 Zaraharije, poglavlje 12:9-14 i poglavlje 14:1-5 sa osvrtom na Otkrivenje 16:16

Bitka na Armagedonu (Otkr. 16:16)

„I okupiše ih na mestu koje se na hebrejskom jeziku zove Armagedon“
(Heb: Ar znači planina, a Magedon je ime)

Sam Bog, stvoritelj čoveka, baviće se njime u Svoje vreme (stih 1), udružujući sve nacije na bojnom polju Armagedona, u podnožju planine Megiddo u Dolini Jezreel, 60 milja severozapadno od Jerusalima. Ova dolina ima zadivljujuću istoriju bitki. Jedan stručnjak kaže kako sumnja da igde u svetu postoji neko drugo mesto gde ih se odigralo toliko. Evo nekih koje su pomenute u Bibliji: (Sudije 5:20 i poglavlje 7; I Samuilova 31:1-13; I Careva18:40; II Careva 23:30; II Letopisa 35:20).

Ovo je slika rata u „Dan Gospodnji“. Odatle, bitka će se proširiti na veći deo Izraela. Zaharija opisuje glavni i najvažniji deo… napad na Jerusalim (stih 2). Tamo, izvan grada, krv će teći poput reke (Otkr. 14:20). Moglo bi nas iznenaditi koliko delova Pisama govore o tom „Danu Gospodnjem“ (Ps.2:1-9; Is.66:15-16; Joil 3:12-21; Mt.24:29-51; Mt.25:31-46, II Solun.1:6-9; 2:8; Otkr.14:20; 16:12-16; 19:11-21).

Prorok govori o globalnom protivljenju u kojem nacije na zemlji više neće tolerisati Jerusalim… prevashodno zato što će Jevreji toga vremena, koji su sklopili pakt s antihristom, odbiti da ga obožavaju. „Toga dana ću Jerusalim učiniti teškim kamenom za sve narode“ (stih 3). Poteškoće unutar grada i „prekršaji“ (poput onih o kojima trenutno slušamo u vestima… građanska prava, ratni zločini itd.) postaju nepodnošljivi za „ujedinjene nacije“. U ovom proročanstvu, one će se poslednji put udružiti protiv Jude i Jerusalima.

Prema Božjoj nameri, oni će se udružiti da bi bili uništeni (stih 9), a On će doći da spasi Svoj narod, koji će se naći u najgoroj mogućoj situaciji; dve trećine njih će umreti (13:8), dok će jedna trećina biti detaljno pročišćena i prokušana (13:9). U toj tački, oni će prizvati ime Gospodnje i time priznati svoga Mesiju.

Jevreji prizivaju Isusa (Zaharija 12:10)

„I gledaće mene, onoga koga su proboli i naricati…“

Na kraju Velike Nevolje (poslednji deo 70. nedelje, o čemu Danilo prorokuje u glavi 9), kada se sve nacije okupe protiv Jerusalima (stih 8 i 14:2), Jevreji će poverovati da je Isus iz Nazareta obećani Mesija. „Ja“ koje govori (stih 10), koje će izliti Duha, je isti onaj koji kaže (gledaće Mene), dokazujući dve stvari: da On koji govori jeste Anđeo Gospodnji, da jeste Reč Božja (Jn.1:1), i da On jeste božansko biće, jer On izliva Duha. Duh Sveti biva izliven na Izraelov ostatak s milošću, a to izlivanje će proizvesti ponizno prizivanje. Samo Duh koji svedoči o Isusu može ljudima da otvori oči i učini da prepoznaju i poveruju. Njegova prva pomoć za njih biće u nutrini njihovih bića. Kada prime milost, biće osnaženi.(stih 8, II Timoteju 2:1).

Zaharija, koji je citirao Anđela Gospodnjeg, sada počinje da govori: „Naricaće za Njim“. Oplakivaće kao nikada ranije (stihovi 10-14), s dubokim pokajanjem, gledajući u Isusa Nazarećanina i plačući kao što je Ana molila za svoje prvorođenče. Zaharija izražava jevrejsku izreku (’kao što se oplakuje sin jedinac’ ili ’kao gorki plač nad prvorođenim’), koja se tiče beščašća i kletve nad besplodnim ženama. Ova će patnja biti čak i veća, jer se oni sećaju svog odbacivanja… odbacili su Jedinog Sina; težina tog odbacivanja izazvala bi potpuni očaj kada ne bi bilo vere. Pošto je ovo delo Duha Svetoga, On će usaditi i veru. Pokajanje se događa tamo gde se uvek i zbiva, u podnožju krsta, usmereno i zagledano u probodenog Hrista (Ps.22:16 i Jn.19:37, Otkr.1:7). Ono će se dogoditi kada Jerusalim bude pao pred napadačkim nacijama. Prepoznavajući Isusa po prvi put i prosvetljeni Duhom, On će doći da im pomogne (14:3-5).

U Megidskoj dolini (stih 11, Armagedon), umro je voljeni kralj Josija (II Let. 35:22-27), a narod je tugovao. To je Dolina Jezreel, koja isto tako nosi i ime sačinjeno od imena paganskih bogova, Hadadrimon, i koja je, kao što smo već primetili, mesto mnogih bitki u istoriji. Kao i prilikom Josijine smrti, nastupiće nacionalna žalost (stihovi 12-14). Natan, pomenut u stihu 12, je „Davidov sin“ koji se retko pominje, ali se pojavljuje u Isusovo rodoslovlju, na Marijinoj strani (Lk. 3:31). To je skromnija genealogija, koja naglašava Njegovu ljudskost i ne razmeće se linijom Judinih kraljeva. Daje je Luka, paganin. Matej nam je dao kraljevsku liniju, budući da njegovo Evanđelje opisuje Isusa kao Kralja Jevreja. To je linija Josifa, zakonitog oca Isusovog (Mt. 1:1-16).

Na isti način, najcenjenije svešteničke porodice pominju se zajedno s najmanje cenjenim (stih 13). To znači da su svi, od najmanjeg do najvećeg, prepoznali svoj greh protiv Mesije i da su snažno pogođeni time. Iako usled uništenja Hrama, 70. godine posle Hrista, dokumenta ne postoje, Bog nije zaboravio ko je ko u Izraelu i kroz vekove je štitio genealoške linije (stih 14). To su linije Izraelovog ostatka, to je trećina koja je preživela antihristov progon.

 

 

Lowell Brueckner