Udareni Pastir

Gospodu je ugodan Njegov plan spasenja zbog pobede koju jedino taj plan može postići, opravdavajući mnoge i dovodeći ih savršenom spasenju… siguran, veliki i snažan plan. Moramo paziti da ne oduzmemo slavu ovom spasenju time što ćemo previše naglasiti deo koji pripada čoveku. Ono može postati neučinkovito „spasenje“ (danas je tu, sutra ga nema), zavisno od čovekove vernosti. U ovom proroštvu učimo suštinsku doktrinu: Spasenje dolazi od Boga.

Studio izlaganja Zaharije

Ali Gospodu se svidelo da ga satre i da učini da strada  (Izaija 53:10)

Poglavlje 13

Mi smo uzrok Hristove smrti?

Probudi se, maču, protiv moga pastira, protiv čoveka koji mi je blizak… Udari pastira, i ovce će se razbežati…! (stih 7). Ne treba da imamo bilo kakvih sumnji u pogledu toga na koga se ovo proroštvo odnosi, jer Isus ga je citirao: Tada im Isus reče: Svi ćete se noćas o mene sablazniti. Jer zapisano je, Udariću pastira i ovce iz stada će se raštrkati (Mt. 26:31). Isus je znao da će se Zaharijino proročanstvo ostvariti te noći. Bog je u poslednjiim vremenima govorio kroz Sina (Jev.1:1-2), ali je Sin rekao da Njegovo učenje nije Njegovo, već Očevo
(Jn.7:15-16). Imamo, dakle, savršeno jedinstvo između reči Hrista u telu i proročke Reči rukopoložene od Oca.

Gospod Nad Vojskama zapoveda smrt Svoga Sina… Probudi se, maču… udari Treba da razumemo da je Otac u principu Onaj koji je uzrokovao Isusovu smrt. On to mora da zna i mora da veruje u ovo saosećajući. Isus nikako nije bio žrtva zlih ljudi. Sve je bilo deo Božijeg Plana, još od vremena pre stvaranja sveta
(1.Pt.1:19-20). Centralni stih evanđelja je: Jer, Bog je toliko voleo svet da je dao svoga jedinorođenoga Sina. On je došao na svet da bi umro po zapovesti Njegovog Oca. Petar je hteo da Jevreji prepoznaju svoju krivicu za ubistvo njihovog Mesije, ali im je isto tako dao da razumeju da je iza ovog čina postojao viši cilj: Njega ste vi, kada vam je u skladu s čvrstom Božijom odlukom i predznanjem bio predat…  (Dela 2:23). Kao i u slučaju Josifa i njegove braće, iako su oni bili zli i krivi za svu njegovu patnju, Josif je učinio da znaju da iza svega toga postoji viši i plemenitiji plan. To je da se spasu životi i uznapreduje večna svrha Božija (Post.45:5-8; 50:17-20, 24). On je Gospod Nad Vojskama.

On koristi nežne reči ljubavi i bliskosti kada kaže: Protiv moga pastira, protiv čoveka koji mi je blizak. Bog daje Svoje najbolje i ono što je najbliže Njegovom srcu. Moj pastir  je dat radi spasenja grešnika i, doslovce, On pred mač stavlja Čoveka Mog Jedinstva. Bog zahteva smrt Onoga koji vodi voljeno stado Božije, Onoga koji je savršeno jedno i jednako sa Ocem.

Iskaz je šokantan: Ali Gospodu se svidelo da ga satre i da učini da strada… i volja Gospodnja ispuniće se kroz Njega (Is.53:10). Gospod nije zadovoljan zbog same patnje, već 1) zbog savršene izuzetnosti Njegovog plana. Bogu se sviđaju sva Njegova dela. (Da li se sviđaju nama? Videti Rim.11:33-36) 2) zbog lepote Sinovljevog stava koji Sebe potčinjava planu (Jn.10:17,18). 3) zbog akta pomirenja koji nije učinjen za nas, već za Boga. Njime je izvršena pravda protiv greha i umiren gnev Božiji. 4) zato što to Bogu donosi slavu, otvoreno pokazujući njegovu pravednost i milost, slavni uzrok zadovoljstva (Ps.85:10; 115:1). 5) zbog pobede koju jedino ovaj plan može postići u opravdavanju mnogih i njihovom dovođenju do savršenog spasenja… siguran, veliki i snažan plan. Moramo voditi računa da ne oduzmemo nimalo slave ovom spasenju
(Heb.2:3).

 Rasipanje ovaca

I ovce će se razbežati (stih 7). U noći kada je Hrist uhvaćen, učenici su se rasuli i posakrivali. Proročanstvo se nastavlja: Ja ću se okrenuti na malene. Ove reči nisu bile samo za učenike. Ponovo vidimo da će se Zaharijino proroštvo u potpunosti ostvariti u dalekoj budućnosti. Hrist je na Kalvariji otvorio izvor Davidovoj vladarskoj kući i žiteljima Jerusalima (stih 1), ali Jevreji će tek puno kasnije imati koristi od toga. Gospod prvo mora da radi protiv idola, lažnih proroka i duha nečistote (stih 2). Užasna kletva koju su pred Pilatom Jevreji izrekli protiv samih sebe, Njegova krv na nas i našu decu (Mt.27:25), još nije uklonjena uprkos patnjama kroz koje su vekovima prolazili.

Isus je rekao: Zato vam, evo, šaljem proroke, mudrace i učitelje zakona. Jedne ćete ubiti i raspeti, a druge ćete batinati po vašim sinagogama i progoniti od grada do grada. Tako će na vas pasti sva pravedna krv prolivena na zemlji, od krvi Avelja pravednika do krvi Zaharije, sina Varahijinog… (Mt.23:34,35). Trideset-sedam godina kasnije, Rimljani su poduzeli krvavi masakar, raspinjući na hiljade Jevreja i progoneći ih do tačke da su morali u potpunosti da napuste svoju domovinu. Progon se nastavljao kroz vekove da bi, u moderna vremena, bio sproveden u koncentracionim logorima u Evropi. Prorok nas obaveštava da će najgore tek da usledi: Dve trećine biće istrebljene, a samo jedna trećina ostavljena (stih 8). Kada je David porazio Moab, Natera ih da legnu na zemlju, pa ih izmeri užetom. Svake dve dužine Moabaca pogubi, a treću ostavi u životu (2.Sam.8:2). Na ovaj način će Antihrist ponoviti osudu protiv Jevreja.

Progon će biti neophodan kako bi se zemlja pročistila, s obzirom na ono što će uslediti… a to je milenijumsko kraljevanje Gospoda Isusa Hrista. U vremenima Starog Zaveta, kraljevi i proroci ustajali su da se bore protiv obožavanja idola i lažnih proroka koji su ih promovisali. Uvek je bilo i uvek postoje lažni proroci koji se pretvaraju da govore u ime Gospoda. U poslednjim danima, Gospod Nad Vojskama objaviće rat protiv idola i njihovog obožavanja, koje će se sastojati u obožavanju Antihrista. Jednom zauvek, On će iskoreniti lažne proroke koji su vodili narod u obožavanje idola (stih 2). Na čelu im je lažni prorok, imenovan u Otkrivenju 13:11-17, s kojim će se On pozabaviti na Armagedonu.

U Otkrivenju 16:13 govori se o tri nečista duha koja izlaze iz usta aždaje (Đavo), (Zver), (Antihrist) i lažnog proroka; to su demoni koji čine znamenja. U tim danima, biće velikih manifestacija zlih duhova. Čitava vladavina Antihrista biće demonska. Obmana će biti natprirodna, jer će zver i lažni prorok biti u potpunosti zaposednuti od demona.

Prečišćenje Izraela

U vreme prečišćenja, Bog će, kroz svoj rad koji će zaokružiti u srcu naroda Izraelovog, javno izložiti lažne proroke. Najveća zapovest je oduvek bila, Voli Gospoda, svoga Boga, svim svojim srcem, svom svojom dušom i svim svojim umom (Mt 22:37; Ponovljeni Zakon13:3). Nekoliko stihova kasnije, u Ponovljenom Zakonu (stihovi 6-9), Bog zahteva od roditelja: Kada bi te tvoj… sin ili kći… potajno nagovarao, govoreći: Hajde da služimo drugim bogovima… nemoj da pristaneš i ne slušaj ga. Kamenuj ga do smrti… Govoreći o ovoj kazni, Mojsije je rekao: Kada sav Izrael čuje za to, uplašiće se (Ponovljeni Zakon 21:21).

Isus je rekao: Ko oca ili majku voli više nego mene, nije me dostojan (Mt.10:37). Pre bilo čega drugog, On nas je učio da molimo, Oče naš… neka je sveto ime Tvoje.  Više nego Jevreji u Mojsijevo vreme, roditelji Hrišćani moraju postaviti Boga iznad svoje sopstvene dece ukoliko je slučaj da oni ne daju svetost Njegovom imenu i istrajavaju u sopstvenom grehu. Moraju sebe čvrsto postaviti na strani Boga, čak i ako to znači osudu njihovih sinova i kćeri. Ništa manje od toga nije prihvatljivo.

U danu o kojem Zaharija govori, roditelji će razotkriti lažnu prirodu sina koji prorokuje (stih 3). Pretvornost će izgubiti svoju privlačnost, a lažni neće na sebe obući odeću proroka. Zamislite sveštenstvo bez odora; jer, u tim danima, biti u toj profesiji biće sramota (stih 4). Poricaće svoju profesiju i više će voleti da ih znaju kao ratare (stih 5).

Naravno, u Izraelu će preživeti Ostatak izabran po milosti (Rim. 11:5), trećina koja će činiti stado Božije. Tu trećinu ću provesti kroz oganj; prečistiću ih kao srebro i proveriti kao zlato (stih 9). Jevrejin ili Paganin, ovca Gospodnja mora biti prečišćena i proverena. U Božije carstvo treba ući kroz mnoge nevolje
(Dela 14:22), ali je to nužno i za naše dobro (Jakov.1:4). Na kraju, i Izrael će se poslužiti krvlju prolivenom najpre za Jevrejina. Trećina, prečišćena i proverena, biće radost u srcu Gospoda. Biće to narod, očišćen od svojih nečistoća i preljubničkih požuda, sa srcem samo za Gospoda. Imaće intimnost sa Njim i izvesnost u svojim molitvama. Usred patnje, oni će prizvati ime Isusa Nazarećanina, a Bog će čuti i priznati Oni su moj narod, dok će narod odgovoriti, Gospod je naš Bog.

 

 

 

Lowell Brueckner