Osetljivi na Boga

Ovaj studio nastoji da rasvetli ono što je Bog posejao u Knjizi proroka Zaharije. Reči teksta koji sledi vidim kao upućene od Boga, osmišljene da privuku srce istinskog Hrišćanina koji čezne da bude blizu Njegovog srca i da oseća ono što On oseća. Jedino istinski Hrišćanin može odgovoriti na takav izazov, budući da jedino takva osoba poseduje ljubav za Boga kojom može odgovoriti. Osećate li žmarce u srcu?

Dok čitate, neka vam Biblija bude otvorena na Zahariji, da biste mogli da pratite stih po stih.

Silno sam ljubomoran zbog Kćeri sionske; zbog nje me obuzima silni žar ljubomore. Zaharija 8:2.

Studio izlaganja Zaharije, poglavlje 8:1-9

Ljubomora Božija

Biblija je otkrivenje Božije u pisanom obliku. Nema vizije ili sna koji će tvom srcu ikada poslati jasniju poruku u pogledu Njegove ličnosti i osobina. Od šestog poglavlja nadalje, proučavamo otkrivenja koja su izgovorena s namerom da budu zapisana. Primetićete da se izraz Gospod Nad Vojskama stalno ponavlja (stih 1). Nalazi se u gotovo svakom stihu osmog poglavlja, a u pojedinim stihovima ga srećemo i dva puta. Mislim da bi trebalo da ga pomenemo svaki put kad se pojavljuje i da spoznamo razlog iz kojeg je upotrebljen. Upravo sam pročitao Mojsijevu pesmu, u Izlasku 15, gde je Bog istupio protiv faraona i pobedio. Kada su se razdeljene vode Crvenog mora spustile na Egipćane, videli smo Boga koji pokazuje da On Svoju kreaciju koristi kao vojsku koja će se boriti za Njega, protiv neprijatelja. U ovom stihu, Gospod Nad Vojskama se odnosi na otkrivenje. On pomera nebo i zemlju kako bi pokazao i verno sačuvao Svoju Reč. Njegova Reč je moćna; ona je čista, prečišćena sedam puta, poput srebra (Ps 12:6).

U prethodnom poglavlju, proučavali smo razlog iz kojeg su Izraelci držali određene postove. Bog je ispitivao njihove motive, znajući da su oni to činili za svoje sopstveno dobro. Sada On izražava Svoja osećanja: Ovako kaže Gospod Nad Vojskama: Silno sam ljubomoran zbog Kćeri sionske“ (stih 2). Da li je ikome stalo? Sada prelazimo na nešto što je veoma blizu srcu Božijem i što bi trebalo veoma da nas se tiče. Jesmo li osetljivi na Božija osećanja? Da li nam je stalo? Bog je očigledno strastven u odnosu na Svoj narod. A ti i ja? Da li mi imamo takvu strast za Njega? Mislim da smo kao Hrišćani neuspešni ukoliko ne možemo da osetimo ono što On oseća u svim okolnostima.

U poglavlju 1:12-14, Anđeo Gospodnji interveniše, preklinjući Gospoda Nad Vojskama i obojica iskazuju ljubav i ljubomoru prema narodu: Tada Anđeo Gospodnji reče: Gospode Nad Vojskama, koliko ćeš još uskraćivati milost Jerusalimu i gradovima Jude… A Gospod blagim i utešnim rečima odgovori anđelu koji je razgovarao sa mnom… Ovako kaže Gospod Nad Vojskama: Silno sam ljubomoran zbog Jerusalima i Siona. Gospod Nad Vojskama ponovo govori u 2:8: Ko vas dira, zenicu moga oka dira. On izražava ove stvari s jednom namerom na umu; On želi da to čujemo. Ubeđen sam da On traga za intimnošću sa nama.

Učenici su se setili da Pisma povodom Mesije kažu: Izjeda me revnost za tvoj dom (Jn. 2:17). Citirali su Psalm 69:9; stih se nastavlja: na mene padaju uvrede onih koji te vređaju. Pavle je drugi deo ovog stiha citirao u Rimljanima 15:3. Hrist je dopuštao da nad Njegovim osećajima dominiraju osećanja Njegovog Oca. Saznao sam da je reč Hrišćanin deminutiv od Hrist… mali Hrist. Ako je to istina, i ako Hrist živi u nama, onda bismo i mi morali biti osetljivi na Boga i uvrede, u vidu reči i dela, počinjenih protiv Njega, u ovim našim vremenima, posebno kada se odnose na Njegovu crkvu. Koliko nas te uvrede noću drže budnima? Koliko bogohuljenja, reči i dela koja ne odaju čast i lažne doktrine u crkvi izazivaju naš gnev?

Duboko promislite o svemu što je Bog isplanirao, izabrao i razvio s velikom ljubavlju, kako bi imao narod i kako bi On mogao biti njihov Bog. Da bismo molili Gospodnju Molitvu, moramo čeznuti za senzitivnošću jer je ona bazirana na prva dva stiha: Neka se sveti ime Tvoje; Neka dođe carstvo Tvoje. To je tajna molitve po volji Božijoj. Ako niste osetljivi prema Njemu, možete ponavljati ovu molitvu koliko god puta hoćete, ali u tom slučaju morate znati da su reči molitve licemerne. Ovo je molitva za ljude kojima je stalo do imena i kraljevstva njihovog Oca.

Obnova

Božiji savez sa Samsonom zavisio je od njegove poslušnosti da ne šiša kosu, ali ga je Samson prekršio. Ipak, njegova je kosa istog trena počela ponovo da raste. Biblijski Bog je Bog obnove. Biće obnovljena gora Sion (stih 3) i Gospod će prebivati u centru Jerusalima. Ime Jerusalim znači Grad Mira; zvaće se i Grad Istine, Planina Gospoda Nad Vojskama  i Sveta Gora. Proroci su puno puta jasno rekli da Gospod, iako će ga kažnjavati, nikada neće zauvek odbaciti svoj narod (Iz.54:7-10; 57:16; Jer. 4:27; 5:10, 18; 31:37; 33:24-26; 46:28; Tužaljke 3:31-32… bilo bi korisno posvetiti vreme proučavanju ovih i sličnih stihova).

Zbog obnove karakteristika pomenutih u poslednjem paragrafu, narod Jerusalima će stići u odmakloj dobi (stih 4). Ostareli ljudi i žene boraviće u velikim i opremljenim kućama, živeći u miru. Njihovi životi neće biti prekinuti zbog ratova, pošasti i bolesti. Puno dečaka i devojčica igraće se na ulicama i trgovima (stih 5). Kada se Bogu dopada situacija, to je dobro za sve. Tako On želi da bude… da Njegov narod bude bezbedan i srećan.

Ostatak je navikao na to da jedva preživljava dane koji su bili zli, tako da ovo obećanje njima izgleda nemoguće. Ali, upamtite, Onaj koji govori je Gospod Nad Vojskama i On ima natprirodnu vojsku, spremnu da sve učini mogućim
(stih 6).

Neka učini da stvari vidimo Njegovim očima! Ka tom cilju, moramo sve više razvijati svoj odnos s Njim. Moramo živeti blizu Njegovog srca kako bismo bili u stanju da osetimo kako kuca i kako bismo bili osetljivi na ono što On oseća. Tada ćemo steći tu prednost da stvari vidimo onako kako ih On vidi i da, verujući, iskusimo Njegovu bezgraničnu moć. Nakon konačnog i najužasnijeg progona Izraela, ostatak će doživeti baš ono što ovde čitamo. Oni će vladati u miru i radosti koje dolaze od Kralja Mira.

Ovo je proroštvo za poslednja vremena (stih 7). Postoje brojna obećanja koja govore o tome da Bog dovodi pripadnike svog naroda iz svih delova zemlje. U Zaharijino vreme, narod Izraela bio je otuđen na severoistoku; ovde se kaže da će ih On dovesti ne samo sa istoka već i iz zemlje zalaska sunca… dakle, i sa zapada, poput Zapadne Evrope i Amerike. Gospod će ih dovesti u centar Jerusalima, odakle će On vladati. Biće to narod sa svojim Kraljem (Kraljem nad kraljevima) u središtu (stih 8). Kakvo srećno vreme! On će biti njihov Bog, a oni će biti Njegov narod, koji živi u skladu s Njegovim osobinama  istine i pravednosti.

U Zaharijino vreme, narod je morao da vidi da su stvari koje su se događale i stvari u koje su bili uključeni imale veze s ovim proroštvima. Mi, takođe, kada molimo Neka dođe carstvo Tvoje, moramo biti sigurni da smo uključeni u večno delo koje vodi prema Milenijumu. Zbog obeshrabrenja, Jevreji su napustili rad na utemeljenju hrama i njegova izgradnja je zaustavljena (stih 9). Sada je, kroz reč Gospodnju izgovorenu preko proroka, došlo vreme da se postave zidovi i podigne krov. Za dve godine, hram je dovršen (Jezdra 6:15); neposredno pred Hristovo vreme, Herod Veliki impresivno je ukrasio i uvećao taj isti hram. To je hram u koji je Bog iznenada došao, lečeći i podučavajući narod kompletnoj Reči Božijoj. Ova reč će biti osnov dolazećeg carstva, čime se bavimo u ovim studijima. Ona će dati podsticaj za izgradnju trećeg i konačnog hrama.

 

Lowell Brueckner