Dođite i Vidite

Mesijansko Biblijske Studije

Pred Vama su studije Dr. Fruchtenbaum-a, pažljivo odabrane i besplatno dostupne za lično proučavanje Biblije, kako bi onaj koji proučava mogao da dobije širok uvid u kritičke teološke teme. Proučavane u progresivnosti tema, onako kako su ovde predstavljene, svaka lekcija usmeriće studenta ka Biblijskom temelju suštinski važnom za duhovni razvoj i zrelost vernika u Hristu Isusu.

Sutradan opet stajahu Jovan i dvojica od njegovih učenika. I ugledavši Isusa gde prolazi, reče: Evo Jaganjca Božjega! I čuše ga ona dvojica učenika kako govori pa pođoše za Isusom. A Isus, okrenuvši se, ugleda ih kako ga slede pa im reče: Šta tražite? A oni mu rekoše: Rabbi, (što u prevodu znači: Učitelju) gde boraviš? Reče im: Dođite i vidite. Dođoše i videše gde boravi te ostadoše kod njega onaj dan. A beše oko desete ure (Jovan 1:35-39).

Željeni rezultat ovih sistematskih studija je rast sposobnosti onih koji se odluče na učenje koji će biti vidljiv i u njihovim životima, i u njihovom svedočenju o Reči Istine.

Mesijansko Biblijske Studije – Dr. Fruchtenbaum